Rhoi nawr

Neidio i: llywio, chwilio

Apêl gan Jimmy Wales, sylfaenydd Wicipedia.

Wicipedia yw'r pumed wefan fwyaf prysur ar y we ac mae'n gwasanaethu 450 miliwn o bobl gwahanol bob mis - gyda biliynau o ymweliadau â thudalennau.

Mae masnach yn ddigon derbyniol. 'Dyw hysbysebu ddim yn beth drwg. Ond nid oes lle iddo yma. Nid ar Wicipedia.

Mae Wicipedia'n rhywbeth arbennig: mae'n debyg i lyfrgell neu barc cyhoeddus. Mae'n debyg i deml y meddwl. Rydym i gyd yn rhydd i gael lle yno i ystyried, i ddysgu, ac i rannu'n gwybodaeth ag eraill.

Pan sefydlais i Wicipedia, gallwn fod wedi creu cwmni a fyddai'n gwneud elw trwy faneri hysbysebu, ond penderfynais droedio llwybr gwahanol. Rydym wedi gweithio'n galed ar hyd y blynyddoedd i leihau gwastraff a chadw pethau'n dynn. Rydym yn gwireddu'n nod, gan adael y gwastraff i bobl eraill.

Pe bai pawb sy'n darllen hwn yn cyfrannu £5, dim ond am un niwrnod y flwyddyn fydden ni'n gorfod codi arian. Ond nid pawb sy'n gallu cyfrannu neu'n fodlon gwneud. Ac mae hynny'n iawn. Bob blwyddyn, mae digon o bobl yn penderfynu cyfrannu.

Eleni, a fyddech gystal ag ystyried gwneud cyfraniad o £5, £20, £50 neu beth bynnag y medrwch ei fforddio er mwyn amddiffyn a chynnal Wicipedia.

Diolch yn fawr,

Jimmy Wales
Sefydlydd Wicipedia

Wrth roi, rydych yn trosglwyddo manylion amdanoch i Sefydliad Wikimedia, sef y sefydliad di-elw sy'n gwesteia Wikipedia a phrosiectau eraill Wikimedia, ac i ddarparwyr gwasanaethau i Sefydliad Wikimedia yn UDA a mannau eraill a hynny'n unol â'n polisi preifatrwydd noddwyr. Nid ydym yn gwerthu eich manylion nac yn eu masnachu â neb. Am ragor o wybodaeth darllenwch ein polisi preifatrwydd.