Faites un don maintenant

Hanketo: Fikarohana, karohy

From Wikipedia founder Jimmy Wales

Tsara ny mivarotra. Tsy atao devoly ny fametrahana dokam-barotra. Fa tsy ho an'ny eto izany. Tsy ho an'i Wikipedia.

Zavatra manokana i Wikipedia. Sahala firaketam-boky ho an'ny vahoaka izy io, tempoly ho an'ny saina, toerana ieritreretana, ianarana, izarana ny fahaizantsika amin'ny hafa.

Tamin'izaho namorona an'i Wikipedia, azoko natao ho orinasa manangom-bola izy miaraka amin'ny banieran-dokam-barotra, fa zavatra hafa no voatapaka. Aman-taona izahay no niasa mba hanaovana firafitra tsy mandany vola ary tsotra. Tanteraka ny asanay ary avelanay ho an'ny hafa ny sisa raha tiany.

Raha Ar.5000 avy no omen'ny tsirairay, iray andro isan-taona ihany izahay no hangataka vola. Fa tsy hanome na afaka hanome avokoa ny rehetra. Ary tsara izany. Ampy foana ny isan'ny olona manome isan-taona.

Amin'ity taona ity, mba manomeza $5, €10, ¥1000, na izay tianao mba hiarovana ary hanohanana ny tetikasa Wikimedia.

Misaotra indrindra,

Jimmy Wales
Mpamoron'i Wikipedia

En faisant ce don, vous acceptez de partager vos données personnelles avec la Fondation Wikimédia, l’organisation à but non lucratif qui gère Wikipédia, les autres projets de Wikimédia, ainsi que les prestataires de services conformément à notre politique de confidentialité en matière de donation. La Fondation Wikimédia et ses prestataires sont situés aux États-Unis et dans d’autres pays dont les lois sur la confidentialité des données peuvent différer des vôtres. Nous ne vendons ni échangeons vos informations avec qui que ce soit. Pour plus d’informations, nous vous demandons de bien vouloir lire notre politique de confidentialité en matière de donation.