Template:Appeal/default/nn

From Donate
Revision as of 14:00, 8 July 2019 by Jrobell (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Frå grunnleggjaren av Wikipedia, Jimmy Wales

Handel er bra. Reklame er ikkje av det galne. Men det høyrer ikkje heime her. Ikkje på Wikipedia.

Wikipedia er noko særskild. Det er som eit bibliotek eller ein offentlege park. Det er som eit tempel for hugen. Det er ein stad alle kan koma for å tenkja, læra og dela kunnskapen sin med andre.

Då eg grunnla Wikipedia, kunne eg ha gjort det til ei vanleg verksemd som søkte forteneste gjennom reklamebanner. I staden bestemte eg meg for å gjera noko litt annleis. Me har arbeidd hardt gjennom åra for å halda det lite og effektivt. Dette har me klart, og lèt andre bruka i overmål.

Om kvar einaste som las dette gav 50 kr, ville me berre måtta samla inn pengar éin dag i året. Men ikkje alle kan eller vil donera. Og det er greitt. Kvart år bestemmer akkurat nok menneske seg for å gje.

I år, ver god og tenk på om du vil gje ei gåve på 50 kr, 100 kr, 150 kr eller det du kan for å verna om og ta vare på Wikipedia.

Takk.

Jimmy Wales
grunnleggjaren av Wikipedia