Template:Appeal/default/sv

From Donate
Jump to navigation Jump to search

Från Wikipediagrundaren Jimmy Wales

Wikipedia är en av de största webbplatserna i världen, med flera miljarder sidvisningar.

Det är inget fel med handel. Annonsering är inte av ondo, men hör inte hemma här. Inte på Wikipedia.

Wikipedia är något speciellt. Det är som ett bibliotek eller en allmän park. Det är som ett ymnighetshorn av kunskap. En källa dit vi kan gå för att reflektera, lära oss och dela vår kunskap med andra.

När jag grundade Wikipedia kunde jag ha gjort det till ett vinstdrivande företag med annonser, men jag bestämde mig för att göra något annorlunda. Genom åren har vi har jobbat hårt för att hålla organisationen liten och effektiv. Vi fullföljer vårt uppdrag.

Om alla som läser detta gav $5 skulle vi bara behöva driva insamlingen en dag om året. Men alla kan eller vill inte bidra. Och det är helt okej. Varje år bestämmer sig precis tillräckligt många för att ge sitt stöd.

Överväg att skänka $5, $20, $50 i år. Eller det du kan undvara för att skydda och bevara Wikipedia.

Tack!

Jimmy Wales
Wikipedias grundare