Template:Appeal/default/tl

From Donate
Jump to navigation Jump to search

Isang panawagan mula kay Jimmy Wales, ang tagapagtaguyod ng Wikipedia.

Mainam ang komersiyo. Hindi tiwali ang pagpapatalastas. Ngunit hindi ito nararapat dito. Hindi sa Wikipedia.

Natatangi ang Wikipedia. Ito'y katulad ng isang aklatan o isang pampublikong liwasan. Ito'y katulad ng isang templo para sa utak. Ito ay isang lugar na mapupuntahan natin para makapag-isip, matuto, magpamahagi ng ating kaalaman sa ibang tao.

Noong itinatag ko ang Wikipedia, maaari ko ngang gawing kompanyang kumikinabang ito na may mga estandarteng pampatalastas, pero iba ang aking ginawa. Sa paglipas ng panahon sumikap kami upang mapanatiling mahagway at maigting ito. Tinutupad namin ang aming misyon, at iniiwan ang mga bagay na walang halaga sa iba.

Kung nagkaloob ng $5 ang lahat ng nagbasa nito, kailangan lang naming maglagom-puhunan (fundraise) sa isang araw ng taon. Ngunit hindi lahat ang makakapagkaloob o ayaw magkaloob. At mainam iyon. Bawa't taon sapat lang ang bilang ng mga taong nagdesisyong magbigay.

Sa taong ito, mangyaring magkaloob ng $5, €10, ¥1000 o anumang kaya mo para sa pagpapasanggalang at pagpapanatili ng Wikipedia.

Salamat,

Jimmy Wales
Tagapagtaguyod ng Wikipedia