Template:Appeal/default/vro

From Donate
Jump to navigation Jump to search

Wikipedia alostajalt Jimmy Walesilt.

Äri olõ-õi halv. Reklaamiq olõ-õi kur'ast. A naidõ kotus olõ-õi tan. Olõ-õi Vikipeediän.

Vikipeediä om midägi esiqerälist. Taa om nigu raamadukogo vai avalik park. Taa om õkva ku mõistusõ templi. Taa om kotus, kohe saamiq minnäq, et mõtõldaq, oppiq ja tiidmiisi tõisiga jakaq.

Kui ma Vikipeediä lõi, olõssi ma võinuq taast tetäq rahatiinmise ettevõttõ ja pruukiq rahha sissetuuvit reklaamõ, a ma otsusti tetäq midägi tõistsugust. Mi olõ aastidõ jooksul kõvva tüüd teinud, et Vikipeediät kõrran hoitaq ja parõmbas tetäq. Nii mi tii, miä meil om vaia tetäq, a tuu, midä olõ-õi vaia, jätämi tõisilõ.

Ku kõik, kiä seod lugõvaq, andnuq viis dollarit, sis mi kõrraldanuq kor'anduisi õnnõ ütel pääväl aastan. A kõik saa-ai andit andaq ja ei annaq kah. Tuust olõ-õi midägi. Egä aastaga and Vikipeediäle andit küländ inemiisi.

Olõq hüä, kaaluq timahavva 5, 20 vai 50 õuro vai muu jovvuperrä summa andmist, et Vikipeediät hoitaq ja tukõq.


Suur teno!

Jimmy Wales
Vikipeediä alostaja