ביטול או שינוי מינוי לתרומה חוזרת

From Donate
Jump to navigation Jump to search

ביטול או שינוי מינוי לתרומה חוזרת

אנחנו מעריכים את תרומתך לקרן ויקימדיה ואת תמיכתך בידע החופשי. אנחנו יודעים שהנסיבות עלולות להשתנות לפעמים באופן שאינו מאפשר להמשיך תרומה חוזרת. לביטול או לשינוי המינוי שלך, נא לפעול לפי ההוראות להלן. נא לא לכלול את מספר כרטיס האשראי שלך או כל מידע פיננסי אחר בפניות אלינו.

כדי לבטל או לשנות את תרומתך החוזרת, נא לשלוח הודעת דוא"ל לכתובת donate@wikimedia.org ולכלול בה את הפרטים הבאים:

  • סוג השינוי שברצונך לערוך בתרומה שלך;
  • כתובת הדוא"ל שהשתמשת בה בעת ביצוע התרומה;
  • השם המלא שהשתמשת בו;
  • סכום התרומה והמטבע שבו נתרמה.

עם השלמת השינוי תתקבל אצלך הודעת אישור בדוא"ל. נא לא לכלול את מספר כרטיס האשראי שלך או כל מידע פיננסי אחר בפנייתך אלינו.

נבקשך לשים לב: במקרים מסוימים, אם תרמת באמצעות כרטיס אשראי או כרטיס לחיוב מיידי (דביט), יודיעו לנו סולקי האשראי כשפרטי הכרטיס (כולל תאריך התפוגה שלו) מתעדכנים, כדי להבטיח שהתרומה תמשיך בלא הפרעה. אם יש לך שאלות בעניין זה, נבקשך לפנות אל חברת כרטיס האשראי שלך לפרטים נוספים.