Imibuzo ebuzwa njalo

From Donate
Jump to navigation Jump to search

Imibuzo ebuzwa njalo

Leli khasi liqukethe imibuzo ebuzwa njalo mayelana ne-Wikimedia Foundation. Eminye imibuzo iphendulwa engxenyeni ethi Izimpendulo. Uma ungayitholi impendulo yombuzo wakho lapha, sicela ukhululeke ukusithinta.

Yini i-Wikipedia?

I-Wikipedia wumtapo wolwazi otholakala ku-inthanethi. I-Wikipedia ibhalwa abahleli abangamavalontiya abavela emhlabeni wonke. Wumsebenzi wokubambisana owasungulwa ngo-2001: noma ubani angalungisa okuthile kuyo, noma nini. Abahleli bayabambisana ukubhala cishe nganoma yisiphi isihloko, kusukela emlandweni wasendulo kuya kwezesayensi kuya kwezobuciko. I-Wikipedia itholakala ngamakhulu ezilimi futhi inezihloko ezingaphezu kwezigidi ezingu-59. I-Wikipedia ayenzi-nzuzo nhlobo, izimele, futhi igcinwa isesimweni esifanele ngabantu abavamile abanjengawe. Awudingi imvume noma izimfanelo ezikhethekile ukufaka okuthile.

I-Wikipedia ihlala kanjani ithembekile futhi ingathathi hlangothi?

Abahleli be-Wikipedia abangamavolontiya babhekisela ezincwadini ezithembekile ezisekela lokho okuqukethwe yi-Wikipedia, ukuze abafundi bakwazi ukuqinisekisa umthombo wamaqiniso. Ukuze okuqukethwe kuhlale ku-Wikipedia, kumelwe kubhalwe ngombono ongathathi hlangothi futhi kuthathwe emithonjeni ethembekile. Abahleli babuye basebenzise izindlela ezifana ne-bots namathuluzi okuqapha ukuze badamane bebuyekeza izinto ezibhalwa ku-Wikipedia. Ngale mizamo, i-Wikipedia ihlala ithembekile futhi ingathathi hlangothi. I-Wikipedia isekelwe kumodeli evulekile, ngakho ekuqukethe kuhlale kuguquka, kukhula, futhi kuthuthuka njengoba isikhathi sihamba. Ungazilandela futhi nezingxoxo eziholelela ezinguqukweni ezenziwayo. Ngeshwa, ngezinye izikhathi kuyenzeka kube nokucekelwa phansi kwezihloko ze-Wikipedia. Nokho, iningi lababhali linikela ngobuqotho. Okuningi kokucekelwa phansi kule ngosi kuyasuswa masinyane, ngokuvamile kungakapheli nemizuzwana embalwa.

Yini i-Wikimedia Foundation?

I-Wikimedia Foundation yinhlangano engenzi-nzuzo exhasa i-Wikipedia, ezinye izingosi zolwazi zamahhala ze-Wikimedia, kanye nomsebenzi wayo wokwenza ulwazi lwamahhala lutholakale kubo bonke. Lokhu sikwenza ngokugcina i-Wikimedia isebenza ngokushesha, ilondekile, futhi itholakala kubo bonke, ngokuvikela i-Wikipedia kanye nababhali bethu abangamavolontiya ezinsongweni ezingokomthetho, ngokwakha izici namathuluzi amasha ukuze kube lula ukufunda, ukulungisa, nokwabelana ngolwazi oluvela ezingosini ze-Wikimedia, nangokuxhasa imiphakathi yababhali abaphonsa esivivaneni sezingosi ze-Wikipedia neze-Wikimedia. Sisiza nangokuletha ulwazi olusha ku-intanethi, ngokunciphisa izithiyo ezivimba ukufinyeleleka, nangokwenza kube lula kuwo wonke umuntu ukuthi abelane ngalokho akwaziyo.

I-Wikimedia Foundation yinhlangano engenzi-nzuzo, engakhokhi ntela yohlobo lwe-501(c)(3) enamahhovisi eSan Francisco, California, USA.

Yimaphi amanye amaphrojekthi e-Wikimedia olwazi lwamahhala owasekelayo?

Ngaphandle kwe-Wikipedia, i-Wikimedia Foundation ixhasa amaprojekthi amaningana olwazi lwamahhala, ahlanganisa nalawa:

 • Wikimedia Commons – umtapo onelayisense yamahhala anezithombe, amavidiyo, namafayela ezinto ezilalelwayo
 • Wiktionary – isichaza mazwi samahhala sezilimi eziningi
 • Wikiquote — umthombo wezingcaphuno zamazwi abantu abaqavile nemisebenzi yobuciko eqavile
 • Wikibooks — iqoqo lezincwadi elihambisana nemibhalo enezingcaciso, iziqondiso eziyimiyalelo, izincwadi zokufundisa, nokunye okuningi
 • Wikisource — iqoqo lemibhalo yokuqala, kanye nezinkumusho zemibhalo yokuqala
 • Wikispecies — umkhombandlela wezinhlobo zezinto eziphilayo, ohlanganisa neziLwane, iziTshalo, i-Fungi, amaGciwane, i-Archaea, i-Protista nezinye izinhlobo zezinto eziphilayo
 • Wikinews — umthombo wezindaba owumphumela wokusebenza ngokubambisana, lapho noma ubani enganikela khona ngemibiko yezenzakalo emhlabeni wonke
 • Wikiversity — umtapo wemfundo ogxile ezinsizeni zokufundisa, kumaprojekthi emfundo, nasocwaningweni lokusetshenziswa kuzo zonke izigaba zemfundo
 • Wikidata — inqolobane yobambiswano ehlelekile, yezilimi eziningi okuyiyona ephaka ulwazi olusetshenziswa kuwo wonke amaprojekthi e-Wikimedia
 • Wikivoyage — isiqondiso solwazi ngezohambo mayelana nezindawo emhlabeni wonke
 • MediaWiki — i-software evulekile esebenza kuzo zonke izingosi ze-Wikimedia

Ingabe i-Wikipedia, noma i-Wikimedia Foundation, ihlobene ne-WikiLeaks?

I-Wikipedia ne-Wikimedia Foundation ayihlobene ngalutho ne-WikiLeaks. Nakuba womabili la maprojekti enamazwi athi "wiki" egameni lawo, abelokhu engamaprojekthi ahlukene ngokuphelele angahlobene ngalutho.

Ixhaswa kanjani ngezimali i-Wikimedia Foundation?

Ngokuyinhloko i-Wikimedia Foundation ixhaswa ngeminikelo eyenziwa kanye noma yanyanga zonke evela ezigidini zabantu emhlabeni wonke. Isilinganiso somnikelo owodwa u-$15 USD futhi isilinganiso somnikelo wanyanga zonke cishe singu-$4 USD, futhi siyabonga ngokuthi abantu abaningi kangaka bayalubona usizo lwe-Wikipedia futhi bafuna ukusiza ihlale ikhona. Sibuye sithole iminikelo evela emxhasweni naseziphweni zezinhlangano (sicela ubheke ikhasi labasekeli bethu ukuze uthole ulwazi olwengeziwe). Ingxenye encane yemali engenayo nayo itholakala ngamasevisi enziwa nge-Wikimedia Enterprise (ulwazi olwengeziwe).

E-United States i-Wikimedia Foundation inelungelo lokungakhokhi intela le-501(c)(3). Iminikelo evela kwezinye izizwe nayo ingase isuswe intela (bheka ingxenye ethi ukususwa kwentela ukuze uthole imininingwane eyengeziwe). Bheka ingxenye ethi Izindlela Zokunikela ukuze ubone izindlela zokunikela nge-credit noma nge-debit card, nge-PayPal, nge-Amazon nezinye izindlela eziningi. Uma kukhona imibuzo onayo, sicela usithinte ekhelini elithi donate@wikimedia.org.[1].

Kungani kufanele nginikele futhi iyaphi imali yami?

Kule minyaka engu-20 edlule, i-Wikipedia isibe umthombo othembekile wolwazi izigidi zabantu ezithembela kuwo nsuku zonke. Njengoba kubukwa amakhasi angaphezu kuka-6 700 njalo ngomzuzwana futhi kubhalwa okuthile okungaphezu kuka-345 ngomzuzu, i-Wikipedia ingenye yezingosi eziphambili ezingu-10 emhlabeni, futhi yiyo yodwa eyingosi enkulu eqhutshwa yinhlangano engenzi-nzuzo, i-Wikimedia Foundation.

Ngokungafani nezinye izingosi eziphambili, i-Wikipedia ayixhaswa ngezimali zokukhangisa, futhi ayithembeli ekuthengiseni idatha emayelana nabasebenzisi ukuze ithole inzuzo. Esikhundleni salokho, i-Wikipedia isekelwa ngabafundi bayo - abantu abayithola inenzuzo i-Wikipedia futhi abafuna ukuqhubeka nokusekela impumelelo yayo, ngesilinganiso somnikelo owodwa ongaba ngu-$15 USD nesilinganiso somnikelo wanyanga zonke ongaba ngu-$4 USD. Le ndlela yokuthola izimali yenza ukuthi i-Wikipedia ikwazi ukuhlala ingathathi hlangothi, yethenjwa, futhi ingahwebi.

Nazi ezinye nje zezindlela esisebenzisa ngazo iminikelo ukugcina i-Wikipedia nolwazi lwamahhala kukhona:

 • Sihlinzeka ngengqalasizinda yobuchwepheshe esezingeni eliphezulu yengosi yomhlaba wonke - Ukuze sihlangabezane nezidingo zabafundi be-Wikipedia emhlabeni jikelele, sisebenzisa ingqalasizinda yobuchwepheshe bamazwe omhlaba esezingeni lezingosi ezinkulu kunazo zonke zohwebo emhlabeni. Lokhu kuhlanganisa nokubhekana nezindleko ezifana nokugcina amaseva ethu esebenza, kanye nomsebenzi obalulekile, oqhubekayo wobunjiniyela ukuze ziqinisekise ukuthi i-Wikipedia inokwethenjelwa, ilondekile, ilayisha ngokushesha, futhi iyalivikela ingasese lakho.
 • Siqinisekisa ukuthi i-Wikipedia ungayithola ngazo zonke izilimi kuwo wonke idivayisi - Iminikelo futhi isivumela ukuthi sisebenzise imithombo yobunjiniyela ekuqinisekiseni ukuthi ungayithola i-Wikipedia ngolimi oluthandayo, kudivayisi yakho oyithandayo, kungakhathaliseki ukuthi ukuphi emhlabeni - kusuka kumodemu yokudayela kuya ku-smartphone entsha ceke. Izingosi eziningi ezinkulu zikwazi ukusebenza ngezilimi ezingaba ngu-50-100 - i-Wikipedia isebenza ngezilimi ezingaba ngu-300, isibalo esikhula minyaka yonke. Uma ukuchaza lokhu, kusho ukuthi sinesisebenzi esisodwa esibhekele abafundi be-Wikipedia abayizigidi ezine banyanga zonke.
 • Sisekela amaphrojekthi aholwa ngumphakathi ukwandisa ukufinyelela olwazini oluthembekile - Sisebenzisana namavolontiya e-Wikipedia emhlabeni wonke ukusekela imibono yawo futhi siwasize alethe ulwazi lwamahhala emhlabeni. Minyaka yonke, cishe u-10% wesabelo sethu semali unikezelwe ngokukhethekile ekusekeleni amaphrojekthi omphakathi acebisa, akhulise, futhi athuthukise ulwazi ku-Wikipedia.
 • Sivikela ulwazi lwamahhala emhlabeni jikelele - Inqubomgomo ye-Wikimedia Foundation kanye nemizamo yayo yezomthetho isiza ukuqinisekisa ukuthi wonke umuntu unelungelo lokufinyelela olwazini, ukulwaba, nokulusungula, sibe sivikela amavolontiya ethu ezinsongweni zokujeziswa, nokugcina ukuzibophezela kwethu ekukhulumeni ngokukhululekile nolwazi oluvulekile. Silwela ukutholakala kwamalayisense amahhala kanye ne-software evulekile futhi sisebenzela ukuqinisekisa ukuthi iyamiswa imithetho yamalungelo okukopisha futhi iyalungiswa ukuze abantu babelane ngolwazi futhi balusebenzise kabanzi. Siphinde silwisane nokuvinjwa kolwazi futhi sivikele ilungelo lawo wonke umuntu lokukhuluma nokufunda ngokukhululeka. Ukusekelwa kwalo msebenzi kubalulekile ekunikezweni kwabasebenzisi yonke indawo ithuba elilinganayo lokufinyelela kumaphrojekthi e-Wikimedia.

Izicelo ze-Wikipedia zezimali zizwakala ziphuthuma, naphezu kwezimali ezinkulu i-Wikimedia Foundation ezibeke eceleni. Kungani nidinga imali eyengeziwe?

Ukulondoloza imali ebonakalayo nokuba nenqubomgomo yemali esebenzayo kuthathwa njengomkhuba ongcono kakhulu wezinhlangano zazo zonke izinhlobo. Ibhodi Labaqondisi Be-Wikimedia Foundation lisanda kuchaza inqubomgomo yethu yemali yokusebenza eklanyelwe ukusekela umsebenzi wethu futhi inikeze ukusekelwa kwezinkampani esibambisene nazo namavolontiya uma kwenzeka kuba nezindleko ezingahleliwe, izimo eziphuthumayo, noma ukushoda kwemali engenayo. Kuphinde kusenze sikwazi ukuba nemali eyanele yokukhokhela izindleko zethu unyaka wonke.

Ukunxephezela abasebenzi kuyingxenye yezindleko zethu zokusebenza. Ningachaza ukuthi lokhu kunqunywa kanjani?

Sekukonke kunabantu abangaphezu kuka-400 abasebenza ngezobunjiniyela nangomkhiqizo e-Wikimedia Foundation, abasingatha ubuchwepheshe bengqalasizinda yokubukwa kwamakhasi okungaphezu kuka-16 billion nyanga zonke. Uma kuqhathaniswa nezingosi eziningi ezinkulu, senza okuningi ngokuncane. Ngaphezu kwalokho, abasebenzi abathi ababe ngu-100 basebenza ekusekeleni kwethu umphakathi nasekukhipheni imixhaso; ekwakheni ubudlelwano nezinhlangano zomhlaba wonke ukuze ulwazi lutholakale ngokukhululekile; benza nomsebenzi wezomthetho nowenqubomgomo osiza ekulweleni ukulungiswa kwamalungelo okukopisha, ukuvimbela ukucindezelwa kolwazi nokusekela ukukhuluma ngokukhululeka, nokuqinisekisa ukuthi izinqubomgomo zengasese nokulondeka kuwo wonke amazwe ziyabavikela abafundi bethu nabahleli bethu.

Siyazi ukuthi amaholo ayahlukahluka emhlabeni wonke futhi siqasha ezimakethe ezinokuncintisana okuhle kakhulu. Ngesikhathi esifanayo, asenzi nzuzo. Ngaleso sizathu, senza umzamo wokungenzeleli, sivumelanise ukukhuphuka kwentengo nokungalingani kwemali engenayo, sibe sinikeza isinxephezelo esilinganayo kubo bonke.

Nginganikela kanjani?

Kunezindlela eziningana onganikela ngazo e-Wikimedia Foundation ukuze usekele i-Wikipedia nolwazi lwamahhala. Abaningi basebenzisa noma iliphi kuma-credit noma kuma-debit card amakhulu (i-VISA, i-Mastercard, i-Discover noma i-American Express), basebenzisa i-PayPal, i-Google Pay, i-Apple Pay, i-Venmo nangokuthumela ngebhange. Ukuze ubone ezinye izindlela zokunikela, kuhlanganise nesipho sanyanga zonke esizenzakalelayo, isheke noma i-oda lemali kanye nokudonsa emholweni, sicela uvakashele ikhasi lethu elithi Izindlela Zokunikela. Kwamukelwa izimali zamazwe amaningi.

Ithini inqubomgomo yenu mayelana nengasese lomnikeli?

Sizibophezele ekutheni siyowavikela amalungelo engasese labasekeli bethu futhi asisoze sayithengisa, sihwebe ngayo, noma siyiqashe imininingwane yakho engatholakali emphakathini. Sicela ubheke iNqubomgomo mayelana nengasese lomnikeli ukuze uthole imininingwane ephelele.

Ingabe iminikelo yami iyakhishwa enteleni?

Eminye iminikelo eya e-Wikimedia Foundation ingazuza esimweni sokukhishwa enteleni. Sicela uvakashele ikhathi lethu elithi ukususwa kwentela ukuze ufunde okwengeziwe.

Iyini inqubomgomo yenu yokubuyiswa kwemali?

Uma nganoma yisiphi isizathu ufisa ukubuyiselwa umnikelo wakho, sicela usithinte nge-imeyili ku-donate@wikimedia.org[1] bese ufaka imininingwane elandelayo:

 • Amagama aphelele omuntu onikele
 • Usuku lokunikela — Zonke izicelo zokubuyiselwa imali kumele zenziwe zingakapheli izinsuku ezingu-90 umnikelo wenziwe
 • Isamba esinikelwe
 • Indlela yokukhokha esetshenzisiwe — Ungazifaki izinombolo ze-credit card ku-imeyili yakho
 • Izwe onikele ukulo
 • Isizathu sokubuyiswa kwemali

Konke ukubuyiswa kwemali kusingathwa ngokushesha kangangokunokwenzeka, kodwa izikhathi zokusingatha zingahluka kuye ngendlela yokukhokha esetshenzisiwe. Sicela uphawule: Ezinye izindlela zokukhokha zingase zingakuvumeli ukubuyiswa kwemali noma zingase zidinge ukuthi ukubuyiswa kwemali kwenziwe ngendlela okukhokhwe ngayo (ikhadi), okwenza kudingeke imininingwane eyengeziwe ukuze kusingathwe ukubuyiswa kwemali yakho.

Kungani ngibona izikhangiso zokuqoqa imali ku-Wikipedia yize ngisanda kunikela?

Le webhusayithi ayikwazi ukufinyelela umlando wakho womnikelo wangaphambilini, ngakho-ke ngeshwa ngeke ibone ukuthi usuyisekelile kakade. Izikhangiso zokunikela ziklanywe ngendlela yokuthi zivele kubanikeli abaye bavulela ama-cookie ku-browser yabo, bese ziyacasha ngemva kokuthi sezibonakale izikhathi ezimbalwa noma ngemva kokunikela. Nokho, ukucasha kuya nge-cookie esilifaka ku-browser. Ukufihla isikhangiso ngeke kusebenze uma ucisha yonke into eku-cache, ucisha ama-cookie, noma ushintsha ama-browser noma amakhompyutha.

Ziningana izinto ongazenza ukuze ufihle izikhangiso zokuqoqa imali esikhathini esizayo:

 • Uma uchofoza inkinobho ethi “Senginikelile kakade”, “X” noma ethi “Vala” kuso isikhangiso, sizocasha iviki elilodwa. Sicela uphawule ukuthi lesi senzo asisebenzi esikhangisweni sokuqala osibonayo, kodwa kuzo zonke ezilandelayo emva kwalokho.
 • Uma ubuyela ekhasini elithi 'Thank You' lokho kuzonikeza i-cookie ithuba lokuphinde lingene futhi. Uma i-Wikipedia uyifunda kuma device ahlukahlukene, sicela ungene kuleli khasi kuleyo naleyo device ukuze uvimbe izikhangiso.
 • Ungakha ne-akhawunti e-Wikipedia – ngokuvamile izikhangiso aziveli kubasebenzisi abangena kuma-akhawunti e-Wikipedia ngemininingwane yokungena. Ulwazi olwengeziwe ngokwakha i-akhawunti lutholakala lapha.

Kungani ngithole i-imeyili ecela umnikelo yize ngisanda kunikela?

Uma uthole i-imeyili yokucela iminikelo ngisho noma usanda kunikela, lokho kungenxa yesinye sezizathu eziningana:

 • Emarekhodini ethu unamakheli e-imeyili angaphezu kwelilodwa;
 • Unikelé lungakapheli usuku ngaphambi kokuthi sithumele ama-imeyili ethu: iskeni esisisebenzisela ukuhlunga abasanda kunikela asikwazi ukubona iminikelo eyenziwe ngosuku olungaphambi kokuthunyelwa kwe-imeyili;
 • Unikelé ngendlela eyephuzayo ukufika kusistimu yethu, njengesheke noma ngokuthumela ngebhange, noma ngendlela engasebenzisi ikheli lakho le-imeyili, njenge-PayPal Giving Fund, i-Amazon Smile, noma i-Humble Bundle.

Uma ufisa ukukhipha ikheli le-imeyili ohlwini lwabathunyelwayo, ungachofoza ilinki yokukhipha ohlwini (unsubscribe) ekupheleni kwe-imeyili yokucela iminikelo, noma uthumele isicelo sokukhishwa ohlwini lwabathunyelwayo ekhelini elithi donate@wikimedia.org.[1] Ngokuvamile ama-imeyili okucela umnikelo siwathumela esikhathini esingaba unyaka ngemva kokuthi wagcina ukunikela. Liphansi kakhulu inani lama-imeyili esiwathumela kubanikeli, uma kuqhathaniswa nezinye izinhlangano ezingenzi-nzuzo. Uma unikela ngenxa ye-imeyili yokucela umnikelo, ngeke sikuthumele ama-imeyili ezicelo zomnikelo kuze kube isikhathi esifanayo ngonyaka olandelayo.

Kungani zingekho izikhangiso ku-Wikipedia?

Ukukhangisa asikucabangeli njengomthombo wokungenisa imali. Asikholelwa ukuthi ukukhangisa kunayo indawo emsebenzini ozinikele olwazini lwamahhala, olunokwethenjelwa nolungathathi hlangothi. Ukufaka ezentengiselwano kungakubeka engcupheni ukwethenjwa kwe-Wikipedia njengomthombo wolwazi ongachemile.

Asimelene nokukhangisa ku-inthanethi, futhi asimelene nezinhlangano ezizivumelayo izikhangiso. Wukuthi nje siyazi ukuthi izikhangiso azifaneleki emsebenzini ozinikele ekufundiseni nasolwazini – ikakhulukazi lowo olwela ukuba olinganiselayo nongathathi hlangothi.

Ngingayitholaphi imininingwane eyengeziwe ngezezimali?

Umbiko Wonyaka we-Wikimedia Foundation ukhuluma ngonyaka owedlule wezezimali. Kulo mbiko kuvezwa ezinye zezimvo zamakhulu ezinkulungwane zabantu abenza lo mbhidlango we-Wikimedia wenzeke.

Uhlelo Lonyaka we-Wikimedia Foundation luchaza isabelomali sethu sonyaka ophezulu wezimali. Luqukethe isifushaniso semigomo yethu njengenhlangano, imininingwane yokusetshenziswa kwezimali nezimali ezingenile, kanye nezincazelo eziningilizayo nesihlaziyo sezingcuphe.

Yini i-Wikimedia Endowment?

I-Wikimedia Endowment yisikhwama sokuvikela esihlala njalo esizongenisa imali yokweseka imisebenzi yamaprojekthi e-Wikimedia njalo njalo. Iyinhlangano ye-501 (c) (3) esiza abantulayo enendlunkulu e-United States. Ngezikhathi zokuchuma, i-Wikimedia Endowment izosebenza njengesisekelo sokukhula nokusungula izinto ezintsha. Ngezikhathi ezinzima zezomnotho, i-Endowment izosiza ngezimali imisebenzi ebaluleke kakhulu egcina amaphrojekthi e-Wikimedia esebenza. Ngokusekelwe ezingxoxweni nabanikeli, izibonelelo ezivela ku-Endowment njengamanje zixhasa ukusungula izinto ezintsha zobuchwepheshe, ukuze i-Wikimedia Projects ihlale ihambelana nesikhathi soshintsho olusheshayo lwezobuchwepheshe. Ungafunda okwengeziwe nge-Wikimedia Endowment kule ngosi wikimediaendowment.org.

Yini i-Wikimedia Enterprise?

I-Wikimedia Enterprise yi-LLC enamasheya angawenye inkampani, ehlinzeka ngamasevisi okuphinde kusentshenziswe okuqukethwe kwabantu abaseceleni, eyethulwa ngama-API (application programming interfaces). Ihlinzeka ngenani eliphezulu, ukwethembeka okukhulu kakhulu kokutholwa okuqukethwe kwe-Wikimedia, okuklanyelwe izidingo zezinhlangano zezentengiselwano, njengezinhlelo zokucinga ku-inthanethi, okucinga ngokusebenzisa izwi, nokuqaliswa kobuchwepheshe. Ukuba namasevisi enzelwe ngokukhethekile abasebenzisi bezentengiselwano futhi akhokhelwa yilabo basebenzisi ukuqinisekisa ukuthi noma iyiphi imali enikelwa kuyi-Wikimedia Foundation iya ngqo ekusizeni amasevisi asiza amavolontiya ethu nabafundi bethu. Ungafunda okwengeziwe nge-Wikimedia Enterprise ku-enterprise.wikimedia.org.

Uyini umehluko phakathi kwe-Wikimedia Foundation nezigaba zeWikimedia?

I-Wikimedia Foundation inhlangano engenzi inzuzo esekela i-Wikipedia, amaprojekthi e-Wikimedia, kanye nomsebenzi obalulekile we-Wikimedia wokwenza ulwazi lutholakale mahhala emhlabeni wonke. Le nhlangano yeseka amaprojekthi e-Wikipedia nawe-Wikimedia, yakhe izinhlelo zekhompyutha zokufunda, iminikelo, nawokwabelana ngokuqukethwe i-Wikimedia, yeseka imiphakathi engamavolontiya nengozakwabo eyenza i-Wikimedia yenzeke, futhi ilwela izinqubomgomo ezisiza ukuthi i-Wikimedia kanye nolwazi lwamahhala kukhule. Ngaleso sizathu, le Foundation iqhuba imikhakhaso yokucela iminikelo ukuze ihlangabezane nezidingo zolwazi emhlabeni wonke.

Amagatsha e-Wikimedia yizinhlangano ezizimele, ezingenzi-nzuzo ezeseka futhi zithuthukise i-Wikipedia namanye amaprojekthi e-Wikimedia ezindaweni ezithile ezibaluliwe. Nakuba i-Wikimedia Foundation namagatsha e-Wikimedia enesandla embhidlangweni yethu yolwazi lwamahhala, awabona abameleli basemthethweni be-Wikimedia Foundation futhi igatsha ngalinye lisebenza ngokuzimela linabasebenzi balo, ibhodi labaqondisi nohlelo lwenhlangano. Amanye amagatsha abuye futhi aziqhubele ezawo izikhankaso zokucela iminikelo, futhi ngokuvamile awakhokhiswa ntela emazweni akuwo.

Ziyini izinhlelo zekusasa le-Wikimedia? Niphokophelephi?

Ekuqaleni kuka-2017, i-Wikimedia Foundation yaqalisa ingxoxo yomhlaba wonke ukuze icacise ikusasa le-Wikipedia nombhidlango we-Wikimedia ngo-2030. Siyibiza ngokuthi yi-Wikimedia 2030. Kuyo yonke lenqubo, sasizibuza imibuzo efana nokuthi, singafuna ibe kuphi i-Wikipedia, kanye nombhidlango we-Wikimedia, iphokophele kuphi ngokulandelayo? Yimaphi amathuba nezinselele ezingaphambi kwethu? Yiziphi izindlela ezithandwayo zobuchwepheshe, zemfundo, zolwazi, nokufinyelela ezizobumba ikusasa lethu?

Ngokusekelwe kule ngxoxo nasocwaningweni lwethu, sivumelana ngokuthatha indlela ezosisiza sakhe umbhidlango osimeme, oqinile, futhi nobandakanyekayo ongajoyinwa yinoma ubani onombono ofana nowethu. Sizozivumelanisa nezindlela zokwenza eziguqukayo kwezobuchwepheshe, ukuqinisekisa ukuthi siyahlangabezana nezidingo zabasebenzisi bethu futhi siyaqhubeka sihlinzeka ngolwazi olungethenjwa, olusobala, nolungathathi hlangothi. Sizomema amazwi amasha ukuthi ahlanganyele nathi futhi siqinisekise ukuthi noma ubani ofuna ukwabelana ngolwazi ku-Wikipedia nasezingosini ze-Wikimedia angakwenza lokho. Futhi sizolwela izinqubomgomo nemithetho eyenze ukuthi i-Wikipedia kanye nezingosi ezingodadewabo ziphumelele. Le ndlela esiyithathayo idinga ukuthi sibe nesibindi futhi sizame izinto ezintsha esikhathini esizayo, njengoba senza esikhathini esedlule, futhi ihlala igxile emsebenzini wethu wokwenza ulwazi lwamahhala lutholakale kubo bonke.

Ukuze ufunde okwengeziwe nge-Wikimedia 2030 nangendlela esiyithathayo yekusasa lethu, sicela uvakashele lapha 2030.wikimedia.org.

Ngingalibamba kanjani iqhaza ku-Wikimedia?

Siyabonga ngokuba kwakho nesithakaselo! Ziningana izindlela onganikela ngazo, njengoba zibhalwe ngezansi.

 • Ungayifunda i-Wikipedia futhi uyisebenzise njengomthombo wakho wolwazi oluthembekile ngezilimi ezingaphezu kuka-300.
 • Ungabhala ku-Wikipedia - uma ufuna ukulungisa iphutha esihlokweni esithile noma ukwenezela ingcaphuno emthonjeni othembekile, sicela wenze kanjalo! Lesi siqondiso siyasiza ekufakeni umbhalo wakho wokuqala.
 • Ingabe ungumthwebuli wezithombe? Cabanga ngokwabelana ngezithombe zakho ukuze zisetshenziswe yinoma ubani kabusha ku-Wikimedia Commons, okuyindawo egcina izithombe eziningi ozibona ezihlokweni ze-Wikipedia. Funda okwengeziwe lapha ngokufaka izithombe ku-inthanethi.
 • Ungalandela i-Wikipedia ne-Wikimedia ezinkundleni zokuxhumana futhi wabelane ngezindaba ezisho okuthile kuwe. Bheka i-@Wikimedia ku-Twitter, ku-Facebook, naku-Instagramubheke ne-@Wikipedia ku-Twitter, ku-Facebook, naku-Instagram.
 • Ingabe uyi-developer? Unganikela ngekhodi ku-Wikipedia nasezingosini ze-Wikimedia. Lesi siqondiso sama-developer amasha yindawo ewusizo ukuthi uqale.

Ngingathintana kanjani ne-Wikimedia Foundation?

Uma unemibuzo noma ukuphawula sicela ukhululeke ukusithinta. Ngokuqondene nemibuzo ephathelene nokunikela, sicela uthumele i-imeyili kuleli kheli donate@wikimedia.org.[1].

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 Ngenxa yobuningi bemibuzo esiyitholayo, sisebenzisa i-Zendesk njengenkundla yokuphendula abanikeli. Ngokuthumela i–imeyili kwethi donate@wikimedia.org, uyaqonda ukuthi imininingwane yakho izosingathwa yi-Zendesk Group ngokuvumelana nemibandela ye-Zendesk. Abasebenzisi abasemazweni alandelayo kufanele babheke iNgxenye A ye-Zendesk yenqubomgomo mayelana nengasese ukuze bathole ulwazi olwengeziwe mayelana nenqubo ye-Zendesk ngokuqondene namazwe akubo: i-Australia, i-Brazil, i-Canada, i-Japan, i-New Zealand, ne-Singapore.