Často kladené otázky

From Donate
Jump to navigation Jump to search

Často kladené otázky

Na tejto stránke sú uvedené často kladené otázky o nadácii Wikimedia Foundation. Ďalšie otázky sú uvedené v časti Odpovede. Ak svoj dotaz nenájdete tu ani tam, neváhajte sa na nás obrátiť.

Čo je to Wikipédia?

Wikipedia je online kolekcia vedomostí. Wikipédiu písajú a vytvárajú dobrovoľníci z celého sveta. Je to kolaboratívna tvorba, ktorá vznikla v roku 2001: ktokoľvek ju môže kedykoľvek upraviť. Editori spolupracujú pri písaní príspevkov ku prakticky akejkoľvek téme, od starovekej histórie po vedu až po umenie. Wikipédia je dostupná v stovkách jazykov a obsahuje viac ako 59 miliónov článkov. Wikipédia je celkom nezisková, nezávislá a udržiavajú ju bežní ľudia, takí ako ste vy. Na to, aby ste mohli úpravu spraviť, nepotrebujete žiadne schválenie ani špeciálnu kvalifikáciu.

Ako si Wikipédia udržiava spoľahlivosť a nestrannosť?

Dobrovoľní editori Wikipédie odkazujú na spoľahlivé publikácie, ktoré podporujú to, čo Wikipédia obsahuje, takže čitatelia si môžu overiť fakty priamo pri zdroji. Aby sa obsah udržal na Wikipédii, musí byť napísaný nestranne a musí byť priradený k spoľahlivým zdrojom. Editori tiež používajú mechanizmy, ako sú boty a monitorovacie nástroje, na pravidelné prezeranie úprav vykonaných vo Wikipédii. Vďaka tomuto úsiliu si Wikipédia udržiava spoľahlivosť a nestrannosť. Wikipédia je založená na otvorenom modeli, takže jej obsah sa neustále vyvíja, rastie a časom sa zlepšuje. Môžete tiež sledovať diskusie, ktoré sa týkajú zmien. Nanešťastie, občas dochádza k vandalizmu článkov na Wikipédii. Prevažná väčšina editorov však prispieva v dobrej viere. Väčšina vandalizmu na stránke je odstránená rýchlo, často v priebehu niekoľkých sekúnd.

Čo je nadácia Wikimedia Foundation?

Nadácia Wikimedia Foundation je nezisková organizácia, ktorá podporuje Wikipédiu, ďalšie webové stránky s bezplatnými poznatkami Wikimedia a jej poslanie bezplatných vedomostí pre všetkých. Robíme to tak, že udržiavame stránky Wikimedia rýchle, bezpečné a dostupné pre všetkých, chránime Wikipédiu a našich dobrovoľných editorov pred právnymi hrozbami, budujeme nové funkcie a nástroje, ktoré uľahčujú čítanie, úpravu a zdieľanie poznatkov zo stránok Wikimedia, a podporujeme komunity editorov, ktorí prispievajú na stránky Wikipédia a Wikimedia. Pomáhame tiež prinášať nové poznatky online, znižovať prekážky v prístupe a uľahčovať každému zdieľanie toho, čo vie.

Nadácia Wikimedia Foundation je nezisková organizácia oslobodená od dane podľa 501(c)(3) so sídlom v San Franciscu v Kalifornii, USA.

Aké ďalšie bezplatné vedomostné projekty Wikimedia podporujete?

Okrem Wikipédie podporuje nadácia Wikimedia Foundation množstvo bezplatných vedomostných projektov vrátane:

 • Wikimedia Commons - voľne licencovaný archív obrázkov, videí a mediálnych súborov
 • Wiktionary - bezplatný viacjazyčný slovník
 • Wikiquote - zdroj citácií od významných osobností a z kreatívnych diel
 • Wikibooks - kolekcia kníh, ktorá obsahuje texty s poznámkami, inštruktážne príručky, učebnice atď.
 • Wikisource - kolekcia primárnych zdrojov materiálov, ako aj preklady zdrojových textov
 • Wikispecies - druhový adresár, ktorý zahŕňa zvieratá, rastliny, huby, baktérie, archeóny, jednobunkové organizmy a iné formy života
 • Wikinews - zdroj správ založený na spolupráci, kde môže ktokoľvek prispieť správami o udalostiach na celom svete
 • Wikiversity - vzdelávací archív venovaný učebným zdrojom, vzdelávacím projektom a výskumu, ktoré môžu byť použité na všetkých úrovniach vzdelávania
 • Wikidata - viacjazyčná štruktúrovaná databáza založená na spolupráci, ktorá posilňuje informácie používané v rámci projektov Wikimedia
 • Wikivoyage - cestovný sprievodca lokalitami na celom svete
 • MediaWiki - softvér s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý stojí za všetkými webmi Wikimedia

Je Wikipédia alebo nadácia Wikimedia Foundation pridružená ku organizácii WikiLeaks?

Wikipédia a nadácia Wikimedia Foundation nemajú žiadnu spojitosť s organizáciou WikiLeaks. Hoci obe organizácie používajú vo svojom názve výraz „wiki“, vždy vystupovali ako úplne samostatné a nepridružené projekty.

Ako je nadácia Wikimedia Foundation financovaná?

Nadácia Wikimedia Foundation je financovaná predovšetkým prostredníctvom jednorazových alebo mesačných príspevkov od miliónov jednotlivcov z celého sveta. Priemerný príspevok je približne 15 USD a priemerný mesačný príspevok je približne 4 USD. Sme vďační za to, že si tak veľa ľudí uvedomuje hodnotu Wikipédie a želá si jej zachovanie do budúcnosti. Dostávame aj dary prostredníctvom inštitucionálnych grantov a darov (viac informácií nájdete na našej stránke donátorov). Malá časť príjmov sa získava aj prostredníctvom služieb prevádzkovaných spoločnosťou Wikimedia Enterprise (ďalšie informácie).

Nadácia Wikimedia Foundation má v USA štatút organizácie oslobodenej od dane podľa 501(c)(3). Dary z iných krajín sú tiež oslobodené od dane (ďalšie podrobnosti nájdete v časti Možnosť odpočtu dane). Pozrite si časť Spôsoby darovania, kde nájdete podrobnosti o tom, ako darovať kreditnou alebo debetnou kartou, cez PayPal, Amazon a inými metódami. Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás na adrese donate@wikimedia.org.[1]

Prečo mám finančne prispieť a kde idú moje peniaze?

Za posledných 20 rokov sa Wikipédia stala dôveryhodným zdrojom informácií, na ktoré sa každý deň spoliehajú milióny ľudí. Wikipédia je jednou z 10 najlepších webových stránok na svete a jedinou hlavnou webovou stránkou, ktorú prevádzkuje nezisková organizácia Wikimedia Foundation, vďaka viac ako 6 700 zobrazeniam stránky každú sekundu a viac ako 345 úpravám za minútu.

Na rozdiel od iných najpopulárnejších webových stránok, Wikipédia nie je financovaná prostredníctvom reklamy, ani sa nespolieha na predaj údajov o používateľoch za účelom zisku. Namiesto toho Wikipédia podporuje jej čitateľov – ľudí, ktorí vidia vo Wikipédii hodnotu a chcú pokračovať v podpore jej úspechu, pričom priemerný jednorazový príspevok je približne 15 USD a priemerný mesačný príspevok je približne 4 USD. Tento finančný model umožňuje Wikipédii zostať nestrannou, dôveryhodnou a bez komerčných záujmov.

Tu je len niekoľko spôsobov, ako využívame dary na udržanie Wikipédie a bezplatných vedomostí:

 • Poskytovanie špičkovej technickej infraštruktúry pre globálne webové stránky – Na to, aby sme splnili potreby čitateľov Wikipédie na celom svete, prevádzkujeme medzinárodnú technologickú infraštruktúru porovnateľnú s najväčšími svetovými komerčnými webovými stránkami. To zahŕňa náklady na hosting, ako je udržanie našich serverov v prevádzke, ako aj významné, prebiehajúce inžinierske práce, aby sa zaistilo, že Wikipedia je spoľahlivá, bezpečná, rýchlo sa načítava a chráni vaše súkromie.
 • Zaistenie prístupu k Wikipédii v každom jazyku na každom zariadení – dary nám tiež umožňujú venovať inžinierské zdroje na zaistenie toho, aby ste mali prístup k Wikipédii vo svojom preferovanom jazyku, na vašom zariadení, bez ohľadu na to, kde na svete sa nachádzate – od dial-up modemu až po úplne nový smartfón. Väčšina hlavných webových stránok podporuje v priemere 50 – 100 jazykov – Wikipédia podporuje približne 300 jazykov, čo je počet, ktorý každý rok rastie. Keď si to rozoberiete, máme asi jedného zamestnanca na každé štyri milióny čitateľov Wikipédie mesačne.
 • Podpora projektov vedených komunitou na zvýšenie prístupu k dôveryhodným informáciám – Spolupracujeme s dobrovoľníkmi z Wikipédie z celého sveta, aby sme podporili ich nápady a pomohli im prinášať do sveta viac bezplatných poznatkov. Každý rok je asi 10% nášho rozpočtu venovaných na podporu komunitných projektov, ktoré obohacujú, rastú a zlepšujú znalosti na Wikipédii.
 • Obrana a ochrana bezplatných poznatkov na celom svete – Zásady a právne úsilie nadácie Wikimedia Foundation pomáhajú zabezpečiť, aby mal každý právo na prístup, zdieľanie a tvorbu poznatkov, a zároveň chrániť našich dobrovoľníkov pred hrozbami odvety a dodržiavať náš záväzok voči slobodnému prejavu a otvoreným poznatkom. Podporujeme bezplatné licencie a softvér s otvoreným zdrojovým kódom a pracujeme na tom, aby boli autorské práva vytvorené a zreformované tak, aby ľudia mohli zdieľať a používať vedomosti v širšom kontexte. Bojujeme tiež proti cenzúre a chránime právo každého hovoriť a učiť sa slobodne. Podpora tejto práce je nevyhnutná na to, aby používatelia mali všade rovnaký prístup k projektom Wikimedia.

Žiadosti o získavanie finančných prostriedkov zo strany Wikipédie sa zdajú byť naliehavé napriek výraznému rezervnému fondu nadácie Wikimedia Foundation. Prečo potrebujete ďalšie financovanie?

Udržiavanie zdravých finančných rezerv a zásad pracovného kapitálu sa považuje za osvedčený postup pre všetky typy organizácií. Predstavenstvo nadácie Wikimedia Foundation nedávno definovalo naše zásady pracovného kapitálu, ktoré sú navrhnuté tak, aby zachovali naše pracovné činnosti a poskytli podporu našim pridruženým spoločnostiam a dobrovoľníkom v prípade neplánovaných výdavkov, núdzových situácií alebo výpadku príjmov. Umožňujú nám tiež dosiahnuť dostatočný peňažný tok na pokrytie našich výdavkov počas celého roka.

Odmeňovanie zamestnancov je súčasťou vašich prevádzkových nákladov. Môžete vysvetliť, ako sa to určuje?

Celkom viac ako 400 ľudí pracuje na inžinierskych úlohách a produktoch v nadácii Wikimedia Foundation, pričom spravujú technologickú infraštruktúru viac ako 16 miliárd zobrazení stránky mesačne. V porovnaní s väčšinou hlavných webových stránok robíme veľa za málo peňazí. Okrem toho približne 100 zamestnancov pracuje na podpore našej komunity a poskytovaní grantov, partnerstvách s globálnymi organizáciami na zabezpečenie ešte slobodnejšieho prístupu k poznatkom, a vykonávajú právne úlohy, ktoré pomáhajú presadzovať reformu autorských práv, predchádzať cenzúre a podporovať slobodu prejavu a zabezpečiť, aby zásady ochrany osobných údajov a bezpečnosti v krajinách na celom svete chránili našich čitateľov a editorov.

Vieme, že mzdy sa na celom svete líšia a že zamestnávame vo veľmi konkurenčných trhoch. Zároveň sme nezisková organizácia. Snažíme sa byť féroví, prispôsobiť sa inflácii a nerovnosti príjmov a zároveň poskytovať spravodlivé odmeňovanie pre všetkých.

Ako môžem poskytnúť dar?

Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete poskytnúť dar nadácii Wikimedia Foundation na podporu Wikipédie a bezplatných poznatkov. Najbežnejším spôsobom je použitie akejkoľvek kreditnej alebo debetnej karty (VISA, Mastercard, Discover alebo American Express), použitie služby PayPal, bankovým prevodom, Google Pay, Apple Pay, a cez Venmo. Ďalšie spôsoby, ako prispieť, vrátane automatického mesačného daru, šeku alebo peňažného príkazu a zrážky zo mzdy, nájdete na našej stránke Spôsoby darovania. Prijímame viaceré meny.

Aké sú zásady ochrany osobných údajov vašich darcov?

Zaviazali sme sa chrániť práva na ochranu osobných údajov našich podporovateľov a nikdy nebudeme predávať ani prenajímať vaše neverejné osobné údaje, nikdy s nimi nebudeme obchodovať. Podrobné informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov darcov.

Vzťahuje sa na moje dary odpočet dane?

Niektoré dary nadácii Wikimedia Foundation môžu využívať výhodu odpočtu dane. Ďalšie informácie nájdete na našej stránke o možnosti odpočtu dane.

Aké sú vaše zásady týkajúce sa refundácie?

Ak si z akéhokoľvek dôvodu želáte, aby vám bol váš dar vrátený, kontaktujte nás e-mailom na adrese donate@wikimedia.org[1] a uveďte nasledujúce informácie:

 • Celé meno darcu
 • Dátum poskytnutia daru — všetky žiadosti o vrátenie peňazí musia byť podané do 90 dní od poskytnutia daru
 • Darovaná suma
 • Použitý spôsob platby – vo svojom e-maile neuvádzajte čísla kreditných kariet
 • Krajina pôvodu
 • Dôvod vrátenia peňazí

Všetky refundácie budú spracované čo najrýchlejšie, ale časy spracovania sa môžu líšiť v závislosti od spôsobu platby. Upozornenie: Niektoré spôsoby platby nemusia podporovať vrátenie peňazí alebo vyžadovať vrátenie peňazí prostredníctvom použitého spôsobu platby (karty), čo si vyžaduje ďalšie informácie na spracovanie vašej refundácie.

Prečo sa mi zobrazujú informačné panely na získavanie finančných prostriedkov na Wikipédii, aj keď som nedávno poskytol/-a dar?

Webová stránka nemá prístup k histórii vašich predchádzajúcich darov. Žiaľ, stránka teda nerozpozná, že ste nám už podporu poskytli. Informačné panely týkajúce sa darov sú navrhnuté tak, aby sa zobrazovali darcom, ktorí povolili súbory cookie v prehliadači, a skrývali po tom, ako sa informačný panel niekoľkokrát zobrazí, alebo po poskytnutí daru. Skrytie však závisí od súboru cookie, ktorý vkladáme do prehliadača. Skrytie informačného panela nebude fungovať, ak vymažete vyrovnávaciu pamäť prehliadača, odstránite súbory cookie alebo zmeníte prehliadače alebo počítače.

Existuje niekoľko možností, ako v budúcnosti skryť informačné panely zamerané na získavanie finančných prostriedkov:

 • Ak na baneri kliknete na tlačidlo „Už som prispel/-a“, „X“ alebo „Zatvoriť“, výzva sa skryje na jeden týždeň. Upozorňujeme, že toto správanie sa nevzťahuje na prvý informačný panel, ktorý sa vám zobrazí, ale na každý ďalší informačný panel.
 • Ak sa vrátite na stránku „Ďakujeme“, súbor cookie prehliadača Vám umožní opätovne ho vložiť. Ak čítate Wikipédiu na viacerých zariadeniach, navštívte túto stránku na každom z nich, aby ste zakázali informačné panely.
 • Môžete si tiež vytvoriť účet na Wikipédii – informačné panely sa zvyčajne nezobrazujú používateľom, ktorí sa prihlasujú do účtov na Wikipédii. Viac informácií o vytvorení účtu nájdete tu.

Prečo som dostal/-a e-mail na získavanie finančných prostriedkov, aj keď som nedávno poskytol/-a dar?

Ak ste dostali e-mail na získavanie finančných prostriedkov, hoci ste nedávno poskytli dar, vo všeobecnosti je to z niekoľkých dôvodov:

 • v našich záznamoch máme s vašou osobou vedených viac ako jednu e-mailovú adresu;
 • darovali ste v priebehu dňa pred odoslaním nášho e-mailu: prehľad, ktorý používame na odfiltrovanie nedávnych darcov, nie je schopný zaznamenať dary poskytnuté deň pred odoslaním e-mailu;
 • Prispeli ste buď metódou, ktorá sa do nášho systému dostane pomalšie, napríklad šekom alebo bankovým prevodom, alebo spôsobom, ktorý dostávame súhrnne

(bez vašej e-mailovej adresy), napríklad cez službu PayPal Giving Fund, Amazon Smile alebo Humble Bundle. Ak chcete zrušiť odber e-mailovej adresy, môžete kliknúť na odkaz na zrušenie odberu v spodnej časti e-mailu na získavanie finančných prostriedkov alebo poslať žiadosť o zrušenie odberu na adresu donate@wikimedia.org.[1] Vo všeobecnosti posielame e-maily na získavanie finančných prostriedkov približne rok po vašom poslednom dare. Darcom posielame veľmi nízky počet e-mailov v porovnaní s inými neziskovými organizáciami. Ak ste darovali v súvislosti s e-mailom na získavanie finančných prostriedkov, nebudeme vám znova posielať e-maily so žiadosťou o dary, až v nasledujúcom roku približne v rovnakom čase.

Prečo sa na Wikipédii nenachádzajú žiadne reklamy?

Reklamu nepovažujeme za zdroj príjmov. Nie sme presvedčení o tom, že reklama patrí do projektu zameraného na bezplatné, spoľahlivé a nestranné znalosti. Zavedenie obchodných záujmov by mohlo ohroziť spoľahlivosť Wikipédie ako nestranného zdroja informácií.

Nie sme proti online reklame ani nie sme proti iným organizáciám, ktoré poskytujú reklamný hosting. Domnievame sa, že reklamy nie sú vhodné v projekte venovanom vzdelávaniu a poznatkom – najmä v projekte, ktorý sa usiluje o rovnováhu a nestrannosť.

Kde nájdem viac finančných informácií?

Výročná správa nadácie Wikimedia Foundation zahŕňa predchádzajúci fiškálny rok. V správe sú uvedené názory stoviek tisícov ľudí, ktorí umožňujú hnutie Wikimedia.

Ročný plán nadácie Wikimedia Foundation opisuje náš rozpočet na aktuálny fiškálny rok. Obsahuje súhrn našich strategických cieľov ako organizácie, finančné údaje o výdavkoch a príjmoch a podrobné vysvetlenia a analýzu rizík.

Čo je fond Wikimedia Endowment?

Fond Wikimedia Endowment je stály fond úschovy na vytváranie trvalého príjmu na podporu operácií a aktivít projektov Wikimedia v dlhodobom horizonte. Na základe časti 501(c)(3) zákona o vnútroštátnych príjmoch ide o charitatívnu organizáciu so sídlom v Spojených štátoch amerických. V čase prosperity bude fond Wikimedia slúžiť ako odrazový mostík pre rast a inovácie. V ťažkých ekonomických časoch fond pomôže financovať tie najdôležitejšie operácie, ktoré udržiavajú projekty Wikimedia funkčné. Z diskusií s darcami vyplynulo, že granty z nadačného fondu v súčasnosti financujú technické inovácie, aby projekty Wikimedia zostali relevantné v čase rýchlych technologických zmien. Ďalšie informácie o fonde Wikimedia Endowment nájdete na stránke wikimediaendowment.org.

Čo je Wikimedia Enterprise?

Spoločnosť Wikimedia Enterprise je spoločnosť s ručením obmedzeným v úplnom vlastníctve, ktorá poskytuje služby na opätovné použitie obsahu tretích strán prostredníctvom rozhraní API (programovacie rozhrania v rámci aplikácií). Poskytuje spoľahlivý prístup s veľkým objemom dát k obsahu Wikimedie, ktorý je navrhnutý pre potreby komerčných organizácií, ako sú webové vyhľadávače, hlasoví asistenti a technologické startupy. Vďaka službám, ktoré sú optimalizované a platené pre komerčných používateľov, sa všetky peniaze, ktoré sú darované nadácii Wikimedia Foundation, dostanú priamo na podporné služby v rámci našej dobrovoľníckej komunity a čitateľov. Viac informácií o spoločnosti Wikimedia Enterprise nájdete na adrese enterprise.wikimedia.org.

Aký je rozdiel medzi oddielmi nadácie Wikimedia Foundation a Wikimedia?

Nadácia Wikimedia Foundation je nezisková organizácia, ktorá podporuje Wikipédiu, projekty Wikimedie a misiu bezplatných poznatkov Wikimedie v globálnom meradle. Táto organizácia organizuje projekty Wikipédie a Wikimedie, zlepšuje používanie softvéru na čítanie, prispievanie a zdieľanie obsahu Wikimedie, podporuje dobrovoľnícke komunity a partnerov, ktorí umožňujú existenciu Wikimedie, a obhajuje zásady, ktoré umožňujú existenciu Wikimedie a bezplatné poznatky, ktoré vedú k prosperite. Nadácia preto vedie medzinárodné kampane na získavanie finančných prostriedkov, ktoré slúžia potrebám poznatkov na celom svete.

Oddiely Wikimedie sú nezávislé neziskové organizácie, ktoré podporujú Wikipédiu a iné projekty Wikimedia v konkrétnej geografickej lokalite. Zatiaľ čo oddiely nadácie Wikimedia Foundation a Wikimedie spolupracujú na našej spoločnej misii bezplatných poznatkov, právne nezastupujú nadáciu Wikimedia Foundation a každý oddiel funguje nezávisle s vlastným personálom, správnou radou a organizačným plánom. Niektoré oddiely tiež prevádzkujú svoje vlastné kampane na získavanie finančných prostriedkov, ktoré sú v danej krajine často odpočítateľné z daní.

Aké sú plány organizácie Wikimedia do budúcnosti? Kam smerujete?

Začiatkom roka 2017 nadácia Wikimedia Foundation spustila globálnu diskusiu s cieľom definovať budúcnosť Wikipédie a hnutia Wikimedia do roku 2030. Je známa pod názvom Wikimedia 2030. Počas celého procesu sme sa sami seba pýtali otázky, napríklad, kde by sme chceli, aby Wikipédia a hnutie Wikimedia pokračovali? Aké príležitosti a výzvy nás čakajú? Aké trendy v oblasti technológií, vzdelávania, informácií a prístupu budú formovať našu budúcnosť?

Na základe tejto diskusie a nášho prieskumu sa spájame okolo smeru, ktorý nám pomôže vybudovať udržateľnejšie, odolnejšie a angažovanejšie hnutie, ku ktorému sa môže pripojiť každý, kto zdieľa našu víziu. Budeme sa prispôsobovať meniacim sa trendom v oblasti technológií, aby sme zaistili splnenie potrieb našich používateľov a naďalej budeme poskytovať spoľahlivé, transparentné a nestranné informácie. Privítame u nás nových podporovateľov a zabezpečíme, aby každý mohol zdieľať poznatky na Wikipédii a stránkach hnutia Wikimedia. Budeme tiež obhajovať zásady a hodnoty, ktoré umožnili Wikipédii a jej sesterským pracoviskám prosperovať. Tento smer od nás vyžaduje, aby sme boli odvážni a experimentovali v budúcnosti tak, ako sme to robili v minulosti, a zostáva zakorenený v našom poslaní bezplatných poznatkov pre všetkých.

Ak si chcete prečítať viac o pláne Wikimedia 2030 a smerovaní našej budúcnosti, navštívte stránku 2030.wikimedia.org.

Ako sa môžem zúčastniť na aktivitách hnutia Wikimedia?

Ďakujeme za váš záujem! Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete prispieť. Sú uvedené nižšie.

 • Wikipédiu si môžete prečítať a používať ako zdroj dôveryhodných informácií vo viac ako 300 jazykoch.
 • Vo Wikipédii môžete vykonať úpravy – ak chcete opraviť chybu v článku alebo pridať citáciu na dôveryhodný zdroj, urobte to! Tento návod vám pomôže začať s prvou úpravou.
 • Ste fotograf? Zvážte zdieľanie fotografií pre každého, kto ich môže opätovne použiť na Wikimedia Commons, ktorý poskytuje veľa obrázkov, ktoré sa vám zobrazujú pri článkoch Wikipédie. Prečítajte si viac o tom, ako nahrávať fotografie tu.
 • Na sociálnych sieťach môžete sledovať Wikipédiu a hnutie Wikimedia a zdieľať príbehy, ktoré vám dávajú zmysel. Pozrite si @Wikimedia na Twitteri, Facebooku, a Instagrame a @Wikipédia na Twitteri, Facebooku a Instagrame.
 • Ste vývojár? Môžete prispieť kódovaním stránok Wikipédia a Wikimedia. Táto príručka pre nových vývojárov je užitočným miestom, kde začať.

Ako môžem kontaktovať nadáciu Wikimedia Foundation?

Ak máte akékoľvek otázky alebo chcete poskytnúť spätnú väzbu, môžete sa na nás obrátiť. Ak máte otázky týkajúce sa darov, pošlite ich prostredníctvom e-mailu na adresu donate@wikimedia.org.[1]

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 Z dôvodu množstva otázok, ktoré dostávame, používame Zendesk ako kontaktnú platformu pre darcov. Zaslaním e-mailu na adresu donate@wikimedia.org beriete na vedomie, že vaše informácie budú spracované skupinou Zendesk v súlade s podmienkami Zendesk. Používatelia z nasledujúcich krajín by si mali prečítať časť A zásad ochrany osobných údajov platformy Zendesk, kde nájdu ďalšie informácie o postupoch špecifických pre jednotlivé krajiny: Austrália, Brazília, Kanada, Japonsko, Nový Zéland a Singapur.