Ulwazi ngokususwa kwentela

From Donate
Jump to navigation Jump to search

Ulwazi ngokususwa kwentela

E-United States

I-Wikimedia Foundation iyinhlangano engenzi-.nzuzo (inombolo ye-ID yentela 20-0049703) eyasungulwa e-United States ngaphansi kwe-US IRS Code Section 501(c)(3), futhi, ngaleso sizathu, iminikelo evela kubantu noma ezinhlanganweni ezise-United States ingazuza esimweni sokukhishwa kwentela. Lokhu kuhlanganisa neminikelo eyenziwe ku-Wikimedia Foundation ukuze kuzuze i-Wikimedia Endowment.

Iskeni sencwadi yesimo i-501(c)(3)

Ngaphezu kokuba nesimo se-federal 501(c)(3) e-United States, i-Wikimedia Foundation ibhaliswe ukuthi ingacela iminikelo kuzo zonke izifundazwe ezinemfuneko yokubhalisa. Ngezansi yizitatimende ezicelwe ezinye zalezo zifundazwe ukuze zazise labo abangase babe abanikeli ukuthi bangaluthola kanjani ulwazi olwengeziwe mayelana nokubhalisa e-Wikimedia Foundation.

E-Canada

Ngenxa yokuthi i-Wikimedia Foundation inesimo se-501(c)(3) e-United States, ngokuvamile ikhodi yentela yase-Canada izovumela ukuthi iminikelo eya e-WMF isuswe intela kuphela enzuzweni ekhokhiswa intela yomnikeli ose-US. Isihloko okuwusizo ukusibheka kungaba yi-Article XXI, Isigaba 6 sesivumelwano se-US-Canada ngentela. Sicela uthinte uchwepheshe wentela ngemininingwane yokudonswa komnikelo onjalo.

Kwamanye amazwe

I-Wikimedia Foundation iyinhlangano engenzi-nzuzo ese-United States ngaphansi kwe-US IRS Code Section 501(c)(3), futhi, ngaleso sizathu, iminikelo evela kubantu noma ezinhlanganweni ezise-United States ingazuza esimweni sokukhishwa kwentela. Iminikelo evela kubantu noma ezinhlanganweni ezingaphandle kwe-United States kungenzeka zingakufanelekeli ukususwa kwentela e-United States nakwezinye izindawo; ezimweni ezinjalo, abanikelayo kufanele bafune izeluleko zentela ezweni lakubo. Okubalulekile ukuthi i-Wikimedia ayiyiceli iminikelo kubantu noma ezinhlanganweni ezisezindaweni eziwenqabelayo noma eziyivimbelayo imisebenzi yokucela iminikelo eyenziwa yizinhlangano zomhlaba ezingenzi nzuzo ezinjenge-Wikimedia noma ezisezindaweni ezikhokhisa intela ngezipho eziya ezinhlanganweni ezinjalo zomhlaba wonke.

I-Wikimedia Foundation iyawasekela amagatsha endawo azimele emhlabeni wonke. Funda okwengeziwe ngamagatsha ezinhlangano kanye nomsebenzi wawo.