Najczęściej zadawane pytania

From Donate
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Najczęściej zadawane pytania

Ta strona zawiera listę najczęściej zadawanych pytań dotyczących Wikimedia Foundation. Inne pytania znajdziesz w sekcji Odpowiedzi. Jeśli ani tutaj, ani tam nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, zachęcamy do kontaktu z nami.

Czym jest Wikipedia?

Wikipedia jest internetowym zbiorem wiedzy. Redaktorzy z całego świata tworzą Wikipedię na zasadzie wolontariatu. Jest to wspólne dzieło stworzone w 2001 roku – każdy może ją edytować, w dowolnym momencie. Zespół redakcyjny współpracuje przy opracowywaniu praktycznie każdego tematu, od historii starożytnej, przez naukę, po sztukę. Wikipedia jest dostępna w setkach języków i zawiera ponad 59 milionów artykułów. Wikipedia jest platformą całkowicie non-profit, jest niezależna i prowadzona przez zwykłych ludzi, takich jak Ty. Edytowanie treści nie wymaga zgody ani specjalnych kwalifikacji.

W jaki sposób Wikipedia pozostaje wiarygodna i neutralna?

Osoby redagujące Wikipedię odnoszą się do wiarygodnych publikacji, które potwierdzają to, co zawiera Wikipedia, dzięki czemu czytelnicy mogą weryfikować fakty u źródła. Aby treści mogły pozostać w Wikipedii, muszą być napisane z neutralnego punktu widzenia i przypisane do wiarygodnych źródeł. Redaktorzy używają dodatkowych mechanizmów, takich jak np. boty i narzędzia monitorujące do regularnego przeglądania edycji dokonywanych w Wikipedii. Dzięki tym wysiłkom Wikipedia pozostaje wiarygodna i neutralna. Wikipedia opiera się na modelu otwartym, więc jej zawartość stale ewoluuje, rośnie i jest ulepszana wraz z upływem czasu. Możesz również śledzić dyskusje, które towarzyszą zmianom. Niestety, raz na jakiś czas mamy do czynienia z wandalizmem artykułów Wikipedii. Jednak zdecydowana większość osób redagujących Wikipedię działa w dobrej wierze. Większość aktów wandalizmu jest szybko usuwana, często w ciągu kilku sekund.

Czym jest Wikimedia Foundation?

Wikimedia Foundation to organizacja non-profit, która wspiera Wikipedię, inne witryny swobodnego dostępu do wiedzy Wikimedia oraz naszą misję oferowania wolnego dostępu dla każdej osoby. Robimy to dbając, aby witryny Wikimedia były szybkie, bezpieczne i dostępne dla wszystkich, broniąc Wikipedii i jej zespołu redakcyjno-wolontariackiego przed zagrożeniami prawnymi, tworząc nowe funkcje i narzędzia usprawniające czytanie, edytowanie i dzielenie się wiedzą w ramach Wikimedia oraz wspierając społeczności redaktorskie, które współtworzą Wikipedię i witryny Wikimedia. Pomagamy również wprowadzać nową wiedzę do sieci, redukować bariery dostępności i ułatwiać powszechne dzielenie się wiedzą.

Wikimedia Foundation jest organizacją non-profit zwolnioną z podatku na podstawie art. 501(c)(3), z siedzibą w San Francisco, Kalifornia, USA.

Jakie są inne projekty Wikimedia dotyczące wolnej wiedzy, które wspieracie?

Oprócz Wikipedii, Wikimedia Foundation wspiera wiele projektów związanych z wolną wiedzą, m.in:

 • Wikimedia Commons - repozytorium obrazów, wideo i plików multimedialnych opartych na wolnej licencji
 • Wiktionary - darmowy, wielojęzyczny słownik
 • Wikiquote - zasób cytatów wybitnych osób i dzieł
 • Wikibooks - zbiór książek zawierający teksty z przypisami, przewodniki, podręczniki i inne
 • Wikisource - zbiór pierwotnych materiałów źródłowych, a także tłumaczeń tekstów źródłowych
 • Wikispecies - katalog gatunków, który obejmuje Animalia (Zwierzęta), Plantae (Rośliny), Fungi (Grzyby), Bacteria (Bakterie), Archaea (Archeony), Protista (Protisty) i inne formy życia
 • Wikinews - wspólne źródło wiadomości, w którym każdy może publikować sprawozdania z wydarzeń na całym świecie
 • Wikiversity - repozytorium edukacyjne poświęcone zasobom do nauki, projektom edukacyjnym i badaniom naukowym do wykorzystania na wszystkich poziomach edukacji
 • Wikidata - wielojęzyczna, ustrukturyzowana baza danych, która zasila informacje wykorzystywane w projektach Wikimedia
 • Wikivoyage - przewodnik z informacjami turystycznymi o miejscach na całym świecie
 • MediaWiki - oprogramowanie open source, na którym opierają się wszystkie witryny internetowe Wikimedia

Czy Wikipedia lub Wikimedia Foundation są powiązane z WikiLeaks?

Wikipedia i Wikimedia Foundation nie mają żadnych powiązań z WikiLeaks. Choć obie używają terminu „wiki” w swojej nazwie, zawsze były całkowicie odrębnymi i niepowiązanymi projektami.

Jak finansowana jest Wikimedia Foundation?

Wikimedia Foundation jest finansowana głównie dzięki jednorazowym lub comiesięcznym darowiznom od milionów osób na całym świecie. Średnia darowizna wynosi około 15 USD, a średnia miesięczna darowizna to około 4 USD. Jesteśmy wdzięczni, że tak wiele osób dostrzega wartość Wikipedii i chce wspierać jej przyszłość. Otrzymujemy również darowizny w postaci grantów instytucjonalnych i datków (więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie darczyńców). Niewielka część przychodów generowana jest również dzięki usługom świadczonym przez Wikimedia Enterprise (więcej informacji).

Wikimedia Foundation posiada status organizacji zwolnionej z podatku 501(c)(3) w Stanach Zjednoczonych. Darowizny z innych krajów można również odliczyć od podatku (więcej informacji na ten temat znajduje się w części Możliwość odliczenia od podatku). Zapoznaj się z artykułem na temat Sposobów przekazywania darowizn, aby dowiedzieć się, jak przekazać darowiznę za pomocą karty kredytowej lub debetowej, platformy PayPal, Amazon i kilku innych metod płatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami pod adresem donate@wikimedia.org.[1]

Dlaczego warto przekazać darowiznę i gdzie trafiają moje pieniądze?

W ciągu ostatnich 20 lat Wikipedia stała się zaufanym źródłem informacji, z którego codziennie korzystają miliony ludzi. Z ponad 6 700 odsłonami na sekundę i ponad 345 edycjami na minutę, Wikipedia jest jedną z 10 najpopularniejszych witryn internetowych na świecie i jedyną dużą witryną prowadzoną przez organizację non-profit, Wikimedia Foundation.

W przeciwieństwie do innych topowych serwisów, Wikipedia nie jest finansowana z reklam, ani nie opiera się na sprzedaży danych o użytkownikach dla zysku. Zamiast tego, Wikipedia jest wspierana przez swoich czytelników – ludzi, którzy znajdują wartość w Wikipedii i chcą nadal wspierać jej sukces. Przeciętna wysokość darowizny to około 15 USD jednorazowo i średnio około 4 USD miesięcznie.. Ten model finansowy pozwala Wikipedii pozostać neutralną, godną zaufania i wolną od interesów komercyjnych.

Oto tylko niektóre sposoby, w jakie wykorzystujemy darowizny do wspierania Wikipedii i wolnej wiedzy:

 • Zapewnienie najwyższej klasy infrastruktury technicznej dla globalnej witryny – aby zaspokoić potrzeby czytelników Wikipedii na całym świecie, korzystamy z międzynarodowej infrastruktury technologicznej porównywalnej z największymi komercyjnymi witrynami internetowymi. Obejmuje to koszty hostingu, takie jak utrzymanie działania naszych serwerów, a także znaczące, bieżące prace inżynieryjne mające na celu zapewnienie niezawodności, bezpieczeństwa, szybkiego ładowania i ochrony prywatności użytkowników Wikipedii.
 • Zapewnienie dostępu do Wikipedii w każdym języku i na każdym urządzeniu – darowizny pozwalają nam również przeznaczyć zasoby inżynieryjne na zapewnienie dostępu do Wikipedii w preferowanym języku i na preferowanym urządzeniu, niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie się znajdujesz – od modemu dial-up po nowy smartfon. Większość dużych witryn internetowych obsługuje średnio 50–100 języków – Wikipedia obsługuje około 300 języków i liczba ta rośnie z każdym rokiem. W przeliczeniu, na cztery miliony czytelników Wikipedii w każdym miesiącu przypada jedna zatrudniona u nas osoba.
 • Wspieranie projektów prowadzonych przez społeczność w celu zwiększenia dostępu do wiarygodnych informacji – współpracujemy z wolontariuszami i wolontariuszkami Wikipedii na całym świecie, aby pomagać im w rozwijaniu inicjatyw i jeszcze szerszego dostępu do darmowej wiedzy na całym świecie. Każdego roku około 10% naszego budżetu przeznaczane jest na wspieranie projektów społecznościowych, które wzbogacają, rozwijają i udoskonalają wiedzę o Wikipedii.
 • Obrona i ochrona wolnej wiedzy na całym świecie – prawne i polityczne wysiłki Fundacji Wikimedia pomagają zapewnić każdemu prawo dostępu, dzielenia się i tworzenia wiedzy, jednocześnie chroniąc naszych wolontariuszy i wolontariuszki przed groźbą represji i podtrzymując nasze zaangażowanie na rzecz wolności słowa i otwartej wiedzy. Opowiadamy się za wolnymi licencjami i otwartym oprogramowaniem oraz pracujemy nad tym, aby prawa autorskie były tworzone i reformowane z uwzględnieniem możliwości swobodnego dzielenia się i wykorzystania wiedzy. Walczymy również z cenzurą i chronimy prawo każdego do swobodnego wypowiadania się i uczenia. Wsparcie dla tej pracy jest niezbędne, aby zapewnić ludziom na całym świecie równy dostęp do projektów Wikimedia.

Prośby Wikipedii o zebranie funduszy wydają się pilne, mimo że Fundacja Wikimedia dysponuje sporymi rezerwami. Dlaczego potrzebujecie dodatkowych środków finansowych?

Dbałość o zdrowe rezerwy finansowe i realizację przyjętej polityki kapitałowej należy do najlepszych praktyk zarządzania niezależnie od rodzaju organizacji. Zdefiniowana niedawno przez Zarząd Wikimedia Foundation polityka w zakresie kapitału obrotowego ma na celu zapewnienie ciągłości naszej pracy i możliwości wspierania podmiotów stowarzyszonych i wolontariuszy w przypadku nieplanowanych wydatków, sytuacji nadzwyczajnych lub niedoborów przychodów. Pozwala nam ona również utrzymywać płynność finansową i zdolność do pokrywania bieżących wydatków przez cały rok.

Wynagrodzenie zespołu jest częścią kosztów operacyjnych. Czy możecie wyjaśnić, jak jest ono ustalane?

Wikimedia Foundation zatrudnia łącznie ponad 400 osób odpowiedzialnych za kwestie inżynieryjne i produktowe, obsługujących infrastrukturę technologiczną dla ponad 16 miliardów odsłon miesięcznie. W porównaniu z większością dużych serwisów internetowych, robimy dużo przy niewielkim nakładzie. Ponadto około 100 pracowników zajmuje się wspieraniem społeczności i obsługą grantów, współpracą z globalnymi organizacjami w celu zapewnienia swobodnego dostępu do wiedzy, a także obsługą prawną i inicjatywami politycznymi, które pomagają nam wspierać reformę praw autorskich, zapobiegać cenzurze i stać na straży wolności słowa, a także dbać o to, by polityka prywatności i bezpieczeństwa w poszczególnych krajach chroniła naszych czytelników i osoby zajmujące się redakcją.

Wiemy, że wynagrodzenia różnią się na całym świecie, a my zatrudniamy na bardzo konkurencyjnych rynkach. Jednocześnie jesteśmy organizacją non-profit. W związku z tym staramy się być sprawiedliwi, uwzględniając inflację i nierówności w dochodach, a jednocześnie zapewniając sprawiedliwe wynagrodzenie dla wszystkich.

Jak mogę przekazać darowiznę?

Jest kilka sposobów na przekazanie darowizny na rzecz Wikimedia Foundation w celu wsparcia Wikipedii i wolnej wiedzy. Najpopularniejsze z nich to użycie dowolnej powszechnie stosowanej karty kredytowej lub debetowej (VISA, Mastercard, Discover lub American Express), skorzystanie z PayPala, przelewu bankowego czy też przekazanie środków za pośrednictwem Apple Pay, Google Pay lub Venmo. Inne sposoby dokonywania wpłat, w tym za pośrednictwem automatycznej darowizny miesięcznej, czeku lub przekazu pieniężnego oraz potrąceń z wynagrodzenia, można znaleźć na naszej stronie Sposoby dokonywania wpłat. Akceptowane są liczne waluty.

Jaka jest wasza polityka prywatności dla darczyńców?

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prawa do prywatności osób nas wspierających i nigdy nie będziemy sprzedawać, wymieniać ani wypożyczać Twoich niepublicznych danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności darczyńców w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Czy moje darowizny można odliczyć od podatku?

Niektóre darowizny na rzecz Wikimedia Foundation mogą być odliczane od podatku. Odwiedź naszą stronę na temat Możliwości odliczenia od podatku, aby dowiedzieć się więcej.

Jaka jest wasza polityka zwrotu pieniędzy?

Jeśli z jakiegokolwiek powodu chcesz otrzymać zwrot darowizny, prosimy o kontakt mailowy pod adresem donate@wikimedia.org[1] i podanie następujących informacji:

 • Imię i nazwisko darczyńcy
 • Data przekazania darowizny – wszystkie wnioski o zwrot muszą być złożone w ciągu 90 dni od przekazania darowizny
 • Przekazana kwota
 • Zastosowana metoda płatności – nie należy podawać w mailu numerów kart kredytowych.
 • Kraj pochodzenia
 • Powód zwrotu

Wszystkie zwroty będą przetwarzane tak szybko, jak to możliwe, ale czas przetwarzania może się różnić w zależności od metody płatności. Ważne: Niektóre metody płatności mogą nie obsługiwać zwrotów lub wymagać, aby zwroty były dokonywane za pośrednictwem wykorzystanej metody płatności (karty), co spowoduje konieczność podania dodatkowych informacji w celu przetworzenia zwrotu.

Dlaczego widzę banery fundraisingowe na Wikipedii, mimo że niedawno datek był przeze mnie wpłacony?

Nasza strona internetowa nie ma dostępu do Twojej historii darowizn, więc niestety nie jest w stanie sprawdzić czy udzieliłeś(-aś) już wsparcia. Banery darowizn są zaprojektowane w taki sposób, aby pokazywały się darczyńcom, którzy włączyli w swojej przeglądarce obsługę plików cookie, a następnie były ukrywane po kilkukrotnym wyświetleniu banera lub po dokonaniu darowizny. Ukrywanie ich zależy jednak od pliku cookie, który umieszczamy w przeglądarce. Ukrywanie banerów nie będzie działać, jeśli wyczyścisz pamięć podręczną przeglądarki, usuniesz pliki cookie, zmienisz przeglądarkę lub komputer.

Istnieje kilka opcji, które pozwolą Ci ukryć banery fundraisingowe w przyszłości:

 • Jeśli klikniesz przycisk „Już dokonano wpłaty”, „X” lub „Zamknij” na banerze, zostanie on ukryty na tydzień. Zwróć uwagę, że ta czynność nie dotyczy pierwszego baneru, który widzisz, ale każdego kolejnego.
 • Powrót na stronę „Dziękujemy” spowoduje ponowne załadowanie pliku cookie. Jeśli czytasz Wikipedię na wielu urządzeniach, odwiedź tę stronę na każdym z nich, aby wyłączyć banery.
 • Możesz również założyć konto w Wikipedii – banery nie są zazwyczaj wyświetlane osobom, które logują się na konta w Wikipedii. Więcej informacji na temat zakładania konta można znaleźć tutaj.

Dlaczego przyszła do mnie wiadomość e-mail o zbiórce pieniędzy, mimo że niedawno dokonałem(-am) wpłaty?

Jeśli przyszła do Ciebie wiadomość e-mail dotycząca zbierania funduszy pomimo niedawnej wpłaty darowizny, zazwyczaj dzieje się tak z kilku powodów:

 • Mamy więcej niż jeden adres e-mail do Ciebie zapisany w naszych rejestrach;
 • Twoja darowizna została przekazana dzień przed wysłaniem e-maila: skanowanie, którego używamy do odfiltrowania nowych darczyńców nie jest w stanie wychwycić darowizn dokonanych dzień przed wysłaniem e-maila;
 • Darowizna została przekazana albo za pośrednictwem metody, która wolniej dociera do naszego systemu, jak np. czek lub przelew bankowy, albo metody, którą otrzymujemy zbiorczo (bez Twojego adresu e-mail), takiej jak PayPal Giving Fund, Amazon Smile lub Humble Bundle.

Jeśli chcesz zrezygnować z subskrypcji e-mail, możesz kliknąć link rezygnacji z subskrypcji znajdujący się na końcu wiadomości lub wysłać prośbę o rezygnację z subskrypcji na adres donate@wikimedia.org.[1] Zazwyczaj wysyłamy maile fundraisingowe około rok po ostatniej darowiźnie. W porównaniu z innymi organizacjami non-profit wysyłamy bardzo małą liczbę e-maili do darczyńców. Jeśli dokonasz wpłaty w odpowiedzi na wiadomość e-mail dotyczącą zbierania funduszy, nie będziemy ponownie wysyłać wiadomości e-mail z prośbą o darowiznę do mniej więcej tego samego czasu w kolejnym roku.

Dlaczego w Wikipedii nie ma reklam?

Nie bierzemy pod uwagę reklam jako źródła dochodu. Uważamy, że w projekcie poświęconym wolnej, rzetelnej i neutralnej wiedzy nie ma na nie miejsca. Wprowadzenie interesów komercyjnych mogłoby zagrozić wiarygodności Wikipedii jako neutralnego źródła informacji.

Nie jesteśmy przeciwni reklamie online ani innym organizacjom, które decydują się je publikować. Po prostu uznajemy, że reklamy nie powinny być częścią projektu poświęconego edukacji i wiedzy – zwłaszcza opartego na dążeniu do równowagi i neutralności.

Gdzie znajdę więcej informacji finansowych?

Raport roczny Wikimedia Foundation obejmuje poprzedni rok fiskalny. Raport prezentuje również część komentarzy setek tysięcy ludzi, dzięki którym ruch Wikimedia jest możliwy.

Plan roczny Wikimedia Foundation opisuje nasz budżet na bieżący rok fiskalny. Zawiera on podsumowanie naszych celów strategicznych jako organizacji, szczegóły finansowe dotyczące wydatków i przychodów, a także szczegółowe wyjaśnienia i analizę ryzyka.

Czym jest Wikimedia Endowment?

Wikimedia Endowment to stały fundusz powierniczy generujący przychody stanowiące wsparcie dla działalności operacyjnej i realizacji projektów fundacji Wikimedia. Jest on organizacją charytatywną w rozumieniu artykułu 501(c)(3), zarejestrowaną w USA. W okresach dobrobytu Wikimedia Endowment będzie wspierać rozwój i innowacje. W trudnych ekonomicznie okresach, Endowment pomoże finansować najważniejsze działania operacyjne pozwalające utrzymać ciągłość realizacji projektów Wikimedia. Po uzgodnieniu z darczyńcami, granty przyznawane obecnie przez Endowment finansują innowacje, dzięki którym projekty Wikimedia pozostają aktualne w czasach szybko postępujących zmian technologicznych. Więcej informacji na temat funduszu Wikimedia Endowment znajdziesz na stronie wikimediaendowment.org.

Czym jest usług Wikimedia Enterprise?

Wikimedia Enterprise jest zależną spółką z o.o., świadczącą usługi w zakresie ponownego wykorzystywania treści stron trzecich, dostarczanych za pośrednictwem APIs (interfejsów programowania aplikacji). Spółka zapewnia niezawodny i charakteryzujący się dużą przepustowością dostęp do treści Wikimedia, tworzonych z myślą o potrzebach przedsięwzięć komercyjnych takich jak wyszukiwarki, asystenci głosowi i startupy technologiczne. Świadczenie usług zoptymalizowanych pod kątem użytkowników komercyjnych, opłacanych przez tychże użytkowników gwarantuje, że wszelkie środki finansowe przekazywane Wikimedia Foundation trafiają bezpośrednio na wsparcie usług dla naszej społeczności wolontariackiej i czytelników. Możesz dowiedzieć się więcej o Wikimedia Enterprise pod adresem enterprise.wikimedia.org.

Jaka jest różnica między Wikimedia Foundation a oddziałami Wikimedia?

Wikimedia Foundation to organizacja non-profit wspierająca Wikipedię, projekty Wikimedia oraz realizowaną przez Wikimedia globalną misję swobodnego dostępu do wiedzy. Organizacja realizuje projekty Wikipedii i Wikimedia, uczestniczy w tworzeniu oprogramowania do czytania, przekazywania datków i udostępniania treści Wikimedia, wspiera społeczności wolontariackie i partnerów, którzy dbają o to, aby korzystanie z Wikimedia było możliwe. Jednocześnie jest orędownikiem zasad i reguł, które umożliwiają rozwój Wikimedia i rozszerzanie swobodnego dostępu do wiedzy. W związku z tym, Fundacja prowadzi międzynarodowe kampanie gromadzenia funduszy na potrzeby realizacji misji rozpowszechniania wiedzy na całym świecie.

Oddziały Wikimedia to niezależne organizacje non-profit, które wspierają i promują Wikipedię oraz inne projekty Wikimedia w określonej lokalizacji geograficznej. Choć Wikimedia Foundation i oddziały Wikimedia współpracują w ramach wspólnej misji swobodnego dostępu do wiedzy, nie są one przedstawicielami prawnymi Wikimedia Foundation. Każdy oddział działa niezależnie, ma własny personel, zarząd i plan organizacyjny. Niektóre oddziały prowadzą również własne kampanie gromadzenia funduszy, które często korzystają z ulg podatkowych w danym państwie.

Jakie są plany Wikimedii na przyszłość? Dokąd zmierzacie?

Na początku 2017 roku Wikimedia Foundation rozpoczęła globalną debatę, której celem było zdefiniowanie przyszłości Wikipedii i ruchu Wikimedia do roku 2030. Nazwaliśmy ten projekt Wikimedia 2030. W trakcie całego procesu zadawaliśmy sobie pytania na temat pożądanych kierunków dalszego rozwoju Wikipedii i ruchu Wikimedia; stojących przed nami wyzwań i możliwości; trendów w zakresie technologii, edukacji, informacji i powszechnego dostępu, które będą kształtować naszą przyszłość.

Na podstawie tej dyskusji i naszych badań wyznaczyliśmy kierunek, który pomoże nam zbudować bardziej zrównoważony, prężny i zaangażowany ruch, do którego może dołączyć każdy, kto podziela naszą wizję. Będziemy dostosowywać się do zmieniających się trendów technologicznych, aby zaspakajać potrzeby naszych użytkowników oraz nadal dostarczać wiarygodne, przejrzyste i neutralne informacje. Będziemy zapraszać do współpracy nowe osoby i w dalszym ciągu zapewniać, że każdy, kto chce dzielić się wiedzą w Wikipedii i na stronach Wikimedia, będzie mógł to robić. Będziemy promować strategie i wartości, które pozwalają Wikipedii i jej siostrzanym serwisom na skuteczne działanie. Ten kierunek wymaga od nas odwagi i eksperymentowania w przyszłości, tak jak miało to miejsce w przeszłości, i pozostaje zakorzeniony w naszej misji zapewniania powszechnego i wolnego dostępu do wiedzy.

Aby dowiedzieć się więcej o Wikimedia 2030 i kierunkach naszego przyszłego rozwoju, odwiedź stronę 2030.wikimedia.org.

Jak mogę dołączyć do Wikimedia?

Dziękujemy za zainteresowanie! Istnieje kilka sposobów na przekazywanie datków – zob. niżej.

 • Możesz czytać i korzystać z Wikipedii jako źródła wiarygodnych informacji w ponad 300 językach.
 • Możesz dokonywać edycji w Wikipedii – jeśli chcesz poprawić błąd w artykule lub dodać odniesienie do zaufanego źródła, zrób to! Ten przewodnik będzie pomocny przy dokonywaniu pierwszej edycji.
 • Fotografujesz? Rozważ udostępnienie swoich zdjęć do ponownego wykorzystania w Wikimedia Commons, które jest źródłem wielu obrazów wykorzystywanych w artykułach Wikipedii. Dowiedz się więcej o tym, jak przesyłać zdjęcia tutaj.
 • Możesz obserwować Wikipedię i Wikimedia w mediach społecznościowych i dzielić się historiami, które są dla Ciebie ważne. Sprawdź @Wikimedia na Twitterze, Facebooku i Instagramie, a także @Wikipedia na Twitterze, Facebooku i Instagramie.
 • Programujesz? Możesz wnieść swój kod do Wikipedii i witryn Wikimedia. Ten przewodnik dla nowych deweloperów i deweloperek jest bardzo pomocnym materiałem na start.

Jak mogę skontaktować się z Wikimedia Foundation?

Jeśli masz pytania lub uwagi, prosimy o kontakt. Pytania dotyczące darowizn prosimy kierować na adres donate@wikimedia.org.[1]

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 Ze względu na ilość zapytań, jakie otrzymujemy, używamy Zendesk jako platformy do udzielania odpowiedzi darczyńcom. Wysyłając wiadomość na adres donate@wikimedia.org, przyjmujesz do wiadomości, że Twoje dane będą przetwarzane przez Zendesk Group zgodnie z regulaminem Zendesk. Użytkownicy z następujących krajów powinni zapoznać się z sekcją A polityki prywatności Zendesk, aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk Zendesk w konkretnych krajach: Australia, Brazylia, Kanada, Japonia, Nowa Zelandia i Singapur.