Informácie o odpočítateľnosti dane

From Donate
Jump to navigation Jump to search

Informácie o odpočítateľnosti dane

Spojené štáty americké

Nadácia Wikimedia Foundation je nezisková charitatívna organizácia (daňové identifikačné číslo 20-0049703) so sídlom v Spojených štátoch amerických na základe zákona USA IRS § 501(c)(3), a z tohto dôvodu môžu dary od osôb alebo subjektov so sídlom v Spojených štátoch amerických využívať možnosť odpočítania platby z dane. Patria sem dary poskytnuté nadácii Wikimedia Foundation v prospech fondu Wikimedia Endowment.

Sken listu o stave podľa zákona 501 písm. c) ods. 3.

Okrem federálneho zákona 501 písm. c) ods. 3. v Spojených štátoch je nadácia Wikimedia Foundation zaregistrovaná na prijímanie darov vo všetkých štátoch, ktoré majú požiadavku na registráciu. Nižšie sú uvedené vyhlásenia, ktoré sú v niektorých z týchto štátov povinné, aby potenciálnym darcom oznámili, ako sa dozvedieť viac o registrácii nadácie Wikimedia Foundation.

Kanada

Vzhľadom na zákon 501 písm. c) ods. 3. nadácie Wikimedia Foundation v Spojených štátoch amerických, daňový kód Kanady vo všeobecnosti umožní odpočítateľnosť darov vo WMF len zo zdaniteľného príjmu darcu v USA. Užitočným odkazom môže byť článok XXI, odsek 6 Daňového zákona USA a Kanady. Ak máte záujem o ďalšie informácie o odpočítaní takéhoto daru, obráťte sa na daňového poradcu.

Ostatné krajiny

Nadácia Wikimedia Foundation je nezisková charitatívna organizácia so sídlom v Spojených štátoch amerických na základe zákona USA IRS § 501písm. c) ods. 3), a z tohto dôvodu sa na dary od osôb alebo subjektov so sídlom v Spojených štátoch amerických môže uplatňovať právo odpočtu dane. Dary od osôb alebo subjektov nachádzajúcich sa mimo Spojených štátov amerických nemusia spĺňať podmienky odpočtu dane v Spojených štátoch amerických a iných krajinách V takýchto prípadoch by mali darcovia vyhľadať miestne daňové poradenstvo. Dôležité je, že spoločnosť Wikimedia nepožaduje dary od osôb alebo subjektov so sídlom v jurisdikcii, ktorá zakazuje alebo obmedzuje činnosti získavania finančných prostriedkov medzinárodnými charitatívnymi organizáciami, ako je Wikimedia, ani neuplatňuje dane z darov na dary poskytované takýmto medzinárodným charitatívnym organizáciám.

Nadácia Wikimedia Foundation podporuje miestne nezávislé oddiely na celom svete. Zistite viac o týchto oddieloch a ich práci.