Informasjon om skattefradrag

From Donate
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Informasjon om skattefradrag

United States

Wikimedia Foundation er en ideell veldedig organisasjon i USA under US IRS Code Section 501(c)(3), og gaver fra personer eller organisasjoner i USA kan derfor få skattefradrag på gaver til Wikimedia.

Scan of 501(c)3 status letter

Canada

På grunn av Wikimedia Foundations 501(c)3-status i USA vil Canadas skattekode som regel tillate fradragsberettigelse av donasjoner til WMF fra donorens amerikanske skattepliktige inntekt. En nyttig referanse kan være artikkel XXI, paragraf 6 i skatteavtalen mellom USA og Canada. Kontakt en skatterådgiver for detaljer om å få fradrag av en slik donasjon.

Other countries

Wikimedia Foundation er en ideell organisasjon etablert i USA under US IRS Code Section 501(c)(3), og derfor kan personer og organisasjoner i USA få skattefradrag for gaver. donasjoner fra personer eller organisasjoner fra andre land kan muligens ikke få skattefradrag andre steder; i slike tilfeller bør givere søke skatteråd lokalt. Viktig: Wikimedia søker ikke gaver fra personer eller organisasjoner i jurisdiksjoner som ikke tillater eller innskrenker innsamlingsaktiviteter av internasjonale veldedige organisasjon som Wikimedia, eller skattelegger gaver gitt til internasjonale veldedige organisasjoner.