Informācija par nodokļu atvieglojumiem

From Donate
Jump to navigation Jump to search

Informācija par nodokļu atvieglojumiem

Amerikas Savienotās Valstis (ASV)

“Wikimedia Foundation” ir bezpeļņas labdarības organizācija (nodokļu maksātāja numurs 20-0049703), kas dibināta ASV saskaņā ar ASV Iekšējo ieņēmumu kodeksa 501. panta c) punkta 3. apakšpunktu, un šī iemesla dēļ ziedojumiem no personām vai organizācijām, kuras atrodas ASV, var piemērot nodokļu atvieglojumus. Tie ietver ziedojumus “Wikimedia Foundation”, kas paredzēti “Wikimedia Endowment”.

501. panta c) punkta 3. apakšpunkta statusa vēstules skenēta kopija

Papildus Amerikas Savienotajās Valstīs esošajam federālajam 501. panta c) punkta 3. apakšpunkta statusam “Wikimedia Foundation” ir reģistrēts ziedojumu saņemšanai visās valstīs, kurās noteikta reģistrācijas prasība. Turpmāk ir sniegti paziņojumi, ko paredz daži šo valstu noteikumi, lai informētu potenciālos ziedotājus, kā iegūt vairāk informācijas par “Wikimedia Foundation” reģistrācijām.

Kanāda

Pateicoties Wikimedia Foundation 501. panta c) punkta 3. apakšpunkta statusam ASV, Kanādas nodokļu kodekss kopumā ļaus atskaitīt nodokļus WMF ziedojumiem tikai no ziedotāja ar nodokli apliekamajiem ienākumiem ASV. Noderīga atsauce var būt ASV-Kanādas nodokļu nolīguma 6. sadaļas XXI pants. Lūdzu, sazinieties ar nodokļu speciālistu, lai iegūtu informāciju par šī ziedojuma nodokļa atskaitīšanu.

Citas valstis

“Wikimedia Foundation” ir bezpeļņas labdarības organizācija, kas dibināta ASV saskaņā ar ASV Iekšējo ieņēmumu kodeksa 501. panta c) punkta 3. apakšpunktu, un šī iemesla dēļ ziedojumiem no ASV esošām personām vai organizācijām var piemērot nodokļu atvieglojumus. Ārpus ASV atrodošos personu vai organizāciju ziedojumiem var netikt piemērots nodokļu atskaitīšanas statuss ASV un citur; šādos gadījumos ziedotājiem jākonsultējas ar vietējo nodokļu iestādi. Svarīgi piebilst, ka “Wikimedia” negaida ziedojumus no personām vai organizācijām, kas atrodas jebkurā jurisdikcijā, kurā aizliedz vai ierobežo tādu starptautisku labdarības organizāciju kā Wikimedia līdzekļu vākšanas aktivitātes vai piemēro dāvinājuma nodokli par ziedojumiem šādām starptautiskām labdarības organizācijām.

“Wikimedia Foundation” atbalsta vietējās neatkarīgas grupas visā pasaulē. Uzziniet vairāk par grupām un to darbu.