Informace o možnosti odpočtu z daní

From Donate
Jump to navigation Jump to search

Informace o možnosti odpočtu z daní

Spojené státy americké

Wikimedia Foundation je neziskovou charitativní organizací (DIČ: 20-0049703), která byla založena ve Spojených státech podle paragrafu 501(c)(3) daňového zákona USA, a z tohoto důvodu si mohou osoby nebo subjekty se sídlem ve Spojených státech amerických poskytnuté dary odečíst od základu daně. To se týká i finančních darů poskytnutých Wikimedia Foundation ve prospěch fondu Wikimedia Endowment.

Sken dopisu o statusu 501(c)(3)

Kromě toho, že má Wikimedia Foundation ve Spojených státech amerických federální status 501(c)(3), je registrována k získávání finančních příspěvků ve formě darů ve všech státech, které mají registrační povinnost. Níže jsou uvedena prohlášení požadovaná některými z těchto států, aby potenciální dárci věděli, jak se o registraci Wikimedia Foundation dozvědět více.

Kanada

Vzhledem k tomu, že Wikimedia Foundation má ve Spojených státech status 501(c)3, kanadský daňový zákoník obecně umožňuje odečíst finanční příspěvky ve formě darů nadaci WMF pouze od zdanitelných příjmů dárce v USA. Doporučujeme prostudovat článek XXI, odstavec 6 smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi USA a Kanadou. Podrobnosti o odpočtu takových finančních příspěvků Vám sdělí daňový odborník.

Jiné země

Wikimedia Foundation je neziskovou charitativní organizací, která byla založena ve Spojených státech podle paragrafu 501(c)(3) daňového zákona USA, a z tohoto důvodu si mohou osoby nebo subjekty se sídlem ve Spojených státech amerických poskytnuté dary odečíst od základu daně. Finanční příspěvky ve formě darů od osob nebo subjektů se sídlem mimo Spojené státy americké nemusí mít v USA a jinde nárok na daňové odpočty. V těchto případech by dárci měli využít služeb místního daňového poradce. Důležité je, že Wikimedia Foundation nežádá o finanční dary osoby nebo subjekty se sídlem v jurisdikci, která zakazuje nebo omezuje fundraisingové aktivity mezinárodních charitativních organizací, jako je právě Wikimedia Foundation, nebo uplatňuje darovací daň na finanční příspěvky poskytnuté těmto mezinárodním charitativním organizacím.

Wikimedia Foundation podporuje místní nezávislé pobočky po celém světě. Více informací o pobočkách a jejich práci.