Informació de deducció fiscal

From Donate
Jump to navigation Jump to search

Informació de deducció fiscal

Estats Units

La Wikimedia Foundation és una organització benèfica sense ànim de lucre (número d'identificació fiscal 20-0049703) establerta als Estats Units en virtut de la Secció 501(c)(3) del codi IRS dels Estats Units i, per aquest motiu, les donacions de persones o entitats ubicades als Estats Units es poden beneficiar de l'estatus de desgravables. Això inclou les donacions fetes a la Wikimedia Foundation en benefici de Wikimedia Endowment.

Escaneig de la carta d’estatus 501(c)(3)

A més de tenir l'estatus federal 501(c)(3) als Estats Units, la Wikimedia Foundation està registrada per poder sol·licitar donacions en tots els estats que tinguin un requisit de registre. A continuació es mostren les declaracions sol·licitades per alguns d'aquests estats per permetre als donants potencials saber com obtenir més informació sobre els registres de la Wikimedia Foundation.

Canadà

A causa de l'estatus 501(c)3 de la Wikimedia Foundation als Estats Units, el codi fiscal del Canadà permet en general la deducció només de les donacions a la WMF provinents d’ingressos imposables als Estats Units del donant. Una referència útil pot ser l'article XXI, paràgraf 6 del tractat fiscal entre els Estats Units i el Canadà. Posa’t en contacte amb un professional fiscal per obtenir els detalls de la deducció d'aquesta donació.

Altres països

La Wikimedia Foundation és una organització benèfica sense ànim de lucre establerta als Estats Units d'acord amb la Secció 501(c)(3) del codi IRS dels Estats Units i, per aquest motiu, les donacions de persones o entitats ubicades als Estats Units es poden beneficiar de l'estatus de desgravables. És possible que les donacions de persones o entitats ubicades fora dels Estats Units no siguin elegibles per a deduccions fiscals als Estats Units i a altres llocs; en aquests casos, els donants hauran de buscar assessorament fiscal local. És important destacar que Wikimedia no sol·licita donacions de persones o entitats ubicades a cap jurisdicció que prohibeixi o restringeixi les activitats de recaptació de fons d'entitats benèfiques internacionals com Wikimedia o que apliquin impostos sobre donacions a les donacions fetes a aquestes organitzacions benèfiques internacionals.

La Wikimedia Foundation dona suport a sucursals locals independents de tot el món. Més informació sobre les sucursals i la seva feina.