Information om avdragsmöjligheter

From Donate
Jump to navigation Jump to search

Information om avdragsmöjligheter

USA

Wikimedia Foundation är en ideell välgörenhetsorganisation (skattenummer 20-0049703) som är grundad i USA enligt bestämmelserna i paragraf 501(c)(3) i USA:s skattelagstiftning, och därför kan donationer från personer eller organisationer i USA dra nytta av skattemässiga avdragsmöjligheter. Där ingår donationer till Wikimedia Foundation till förmån för Wikimedia Endowment.

Kopia av brev som intygar att Wikimedia Foundation är undantaget från skattskyldighet enligt paragraf 501(c)(3)

Utöver att ha federal skattebefrielse i USA är Wikimedia Foundation registrerat för insamling av donationer i alla stater som kräver sådan registrering. Länken nedan leder till yttranden som begärs av vissa av dessa stater för att potentiella bidragsgivare ska veta hur de kan ta reda på mer om Wikimedia Foundations registreringar.

Kanada

Med anledning av Wikimedia Foundations status enligt paragraf 501(c)3 i USA, tillåter Kanadas skattelagstiftning i allmänhet avdrag för donationer till WMF endast från givarens skattepliktiga inkomst i USA. En användbar referens kan vara artikel XXI, punkt 6 i skatteavtalet mellan USA och Kanada. Kontakta en skatteexpert för att få mer information om skatteavdrag för en sådan donation.

Andra länder

Wikimedia Foundation är en ideell välgörenhetsorganisation (skattenummer 20-0049703) som är grundad i USA enligt bestämmelserna i paragraf 501(c)(3) i USA:s skattelagstiftning, och därför kan donationer från personer eller organisationer i USA dra nytta av skattemässiga avdragsmöjligheter. Donationer från personer eller organisationer utanför USA är kanske inte berättigade till skatteavdrag i USA och på annat håll. Kontrollera i så fall med en lokal skatterådgivare. Det är viktigt att framhålla att Wikimedia inte söker bidrag från personer eller organisationer i de jurisdiktioner där insamlingsverksamhet som bedrivs av internationella välgörenhetsorganisationer såsom Wikimedia är förbjuden eller begränsad, eller där donationer till sådana internationella välgörenhetsorganisationer är behäftad med gåvoskatt.

Wikimedia Foundation stöder lokala självständiga filialavdelingar runtom i världen. Ta reda på mer om filialavdelningarna och deras arbete.