Πληροφορίες φορολογικής έκπτωσης

From Donate
Jump to navigation Jump to search

Πληροφορίες φορολογικής έκπτωσης

Ηνωμένες Πολιτείες

Το ίδρυμα Wikimedia Foundation είναι μη κερδοσκοπικός φιλανθρωπικός οργανισμός (αριθμός φορολογικού μητρώου 20-0049703) που έχει συσταθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με τον Κώδικα του IRS των ΗΠΑ, Ενότητα 501(c)(3) και, για αυτόν τον λόγο, δωρεές από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να εντάσσονται στο καθεστώς φορολογικής έκπτωσης. Αυτό περιλαμβάνει δωρεές που έγιναν στο ίδρυμα Wikimedia Foundation προς όφελος του Wikimedia Endowment.

Σάρωση επιστολής ιδιότητας i-501(c)(3)

Εκτός από την ομοσπονδιακή ιδιότητα 501(c)(3) στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ίδρυμα Wikimedia Foundation είναι εγγεγραμμένο για να ζητά δωρεές σε όλες τις πολιτείες που έχουν απαίτηση εγγραφής. Ακολουθούν δηλώσεις που ζητούνται από ορισμένες από αυτές τις πολιτείες για να ενημερώσουν τους πιθανούς δωρητές πώς να μάθουν περισσότερα για τις εγγραφές του ιδρύματος Wikimedia Foundation.

Καναδάς

Λόγω της ιδιότητας 501(c)3 του ιδρύματος Wikimedia Foundation στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο φορολογικός κώδικας του Καναδά επιτρέπει γενικά την απαλλαγή των δωρεών στο WMF μόνο από το φορολογητέο εισόδημα του δωρητή στις ΗΠΑ. Μια χρήσιμη αναφορά μπορεί να είναι το Άρθρο XXI, Παράγραφος 6 της φορολογικής συνθήκης ΗΠΑ-Καναδά. Επικοινωνήστε με έναν φοροτεχνικό για λεπτομέρειες σχετικά με την έκπτωση μιας τέτοιας δωρεάς.

Άλλες χώρες

Το ίδρυμα Wikimedia Foundation είναι μη κερδοσκοπικός φιλανθρωπικός οργανισμός που έχει συσταθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με τον Κώδικα του IRS των ΗΠΑ, Ενότητα 501(c)(3) και, για αυτόν τον λόγο, δωρεές από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να εντάσσονται στο καθεστώς φορολογικής έκπτωσης. Δωρεές από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που βρίσκονται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να μην είναι επιλέξιμες για φορολογικές εκπτώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι δωρητές θα πρέπει να ζητούν τοπικές φορολογικές συμβουλές. Είναι σημαντικό ότι το Wikimedia δεν επιδιώκει δωρεές από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που βρίσκονται σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία που απαγορεύει ή περιορίζει δραστηριότητες συγκέντρωσης χρημάτων από διεθνείς φιλανθρωπικούς οργανισμούς, όπως το Wikimedia, ούτε εφαρμόζει φόρους δώρων σε δωρεές που γίνονται σε τέτοιους διεθνείς φιλανθρωπικούς οργανισμούς.

Το ίδρυμα Wikimedia Foundation υποστηρίζει τοπικά ανεξάρτητα παραρτήματα σε όλο τον κόσμο. Μάθετε περισσότερα για τα παραρτήματα και το έργο τους.